đam mỹ

Bài viết

[Truyện dài] Cho Em Điều Ước (chương 04)

Bạn có tin vào phép màu, tin đèn thần còn tồn tại? Đây là chuyện xảy ra với một trong số những cây đèn còn sót lại. Quyền năng, âm mưu, tình yêu và hơn thế nữa.

[Truyện dài] Cho Em Điều Ước (chương 03)

Bạn có tin vào phép màu, tin đèn thần còn tồn tại? Đây là chuyện xảy ra với một trong số những cây đèn còn sót lại. Quyền năng, âm mưu, tình yêu và hơn thế nữa.

[Truyện dài] Cho Em Điều Ước (chương 02)

Bạn có tin vào phép màu, tin đèn thần còn tồn tại? Đây là chuyện xảy ra với một trong số những cây đèn còn sót lại. Quyền năng, âm mưu, tình yêu và hơn thế nữa.

[Truyện dài] Cho Em Điều Ước (chương 01)

Bạn có tin vào phép màu, tin đèn thần còn tồn tại? Đây là chuyện xảy ra với một trong số những cây đèn còn sót lại. Quyền năng, âm mưu, tình yêu và hơn thế nữa.

[ Đam mỹ ] Khuyết Nguyệt - Chương 7

Chúng ta sớm muộn gì cũng được bên nhau

[ Đam mỹ ] Khuyết Nguyệt - Chương 6

Chúng ta sớm muộn gì cũng được bên nhau

[Đam mỹ] Khuyết Nguyệt - Chương 5

Chúng ta sớm muộn gì cũng được bên nhau

[Đam mỹ]: Khuyết Nguyệt - Chương 4

Chúng ta sớm muộn gì cũng được bên nhau

[Đam mỹ]: Khuyết Nguyệt - Chương 3

Chúng ta đến bao giờ lại được gặp nhau...

[Đam mỹ]: Khuyết Nguyệt - Chương 2

Chúng ta bao giờ sẽ lại bên nhau

[Đam mỹ]: Khuyết Nguyệt - Chương 1

Chúng ta sớm muộn gì cũng gặp lại nhau...

[Đam mỹ]: Khuyết Nguyệt -Chuong 0: Văn Án

Chúng ta rồi sẽ ở bên nhau mãi mãi chứ...?

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm