us uk

Bài viết

High By The Beach - Lana Del Rey

  • Dế
  • 3189 15/08/2015

Đĩa đơn mới của Lana Del Rey - High by the beach được đăng tải trên Youtube vào ngày 10/8 với bản Audio. Và MV vào ngày 13/8. Đây là lời bài hát và bài dịch. ... You could be a bad motherfucker But that don t make you a man Now you re just another one of my problems Because you got out of hand We won t survive We re sinking into the sand All ... bye, bye The truth is I never Bought into your bullshit When you would pay tribute to me Cause I know that All I wanted to do is get high by the beach Get high baby, baby, bye, bye Boy ... bye, bye The truth is I never Bought into your bullshit When you would pay tribute to me Cause I know that All I wanted to do is get high by the beach Get high baby, baby, bye, bye Lights,

Honeymoon Avenue - Ariana Grande

  • Dế
  • 520 08/08/2015

Mình nghĩ đây là một bài hay, rất nhiều ý nghĩa nên mình đã dịch lại để các bạn nghe và cảm nhận. Đây là lời bài hát và bản dịch: ... sense Than what I see ahead of us, ahead of us, yeah. I m ready to make that turn Before we both crash and burn Cause that could be the death of us, the death of us, baby You know how to drive ... like my heart is stuck in bumper-to-bumper traffic, I m under pressure Cause I can t have you the way that I want Let s just go back to the way it was When we were on Honeymoon Avenue Honeymoon ... like my heart is stuck in bumper-to-bumper traffic, I m under pressure Cause I can t have you the way that I want Let s just go back to the way it was When we were on Honeymoon Avenue Honeymoon

Bản dịch TV in Black & White - Lana Del Rey

  • Dế
  • 1702 07/08/2015

TV in Black & White - Lana Del Rey ... nhưng với anh Là hàng triệu, hàng tỷ, phải không anh :)     Nghe bài hát tại đây:

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm