ReadZo Hỗ Trợ

Chính sách hoạt động & Điều khoản sử dụng

ReadzoĐiều khoản được cập nhật và hoàn thiện vào ngày 05 tháng 09 năm 2014, và có hiệu lực thực thi vào ngày 09 tháng 09 năm 2014.

ReadZo

ReadZo

06/09/2014

149267 Đã xem
Tag

ReadZo - Điều Khoản Sử Dụng

Điều khoản được cập nhật và hoàn thiện vào ngày 05 tháng 09 năm 2014, và có hiệu lực thực thi vào ngày 09 tháng 09 năm 2014. Xem các cập nhật & thay đổi gần đây dưới cùng trang này về các điều khoản sử dụng.

1. Chập Nhận Điều Khoản

Tất cả điều khoản và điều lệ hoạt động (“Điều khoản”) chi phối quyền sử dụng trang web ReadZo.com (“Trang Web”) và tất cả các Hệ thống liên quan được cung cấp bởi ReadZo (trang web và tất cả Hệ thống liên quan được gọi chung là “Hệ thống”) cấu tạo lên thỏa thuận đồng ý giữa bạn (“Bạn”) và ReadZo (“Chúng tôi”). Việc Bạn sử dụng Hệ thống , bao gồm cả bất cứ Hệ thống hoặc tính năng mới được cung cấp hoặc phát triển bởi ReadZo về sau, được dựa trên điều kiện chấp nhận điều khoản của Bạn bây giờ và về sau đối với các điều khoản dưới đây. ReadZo giữ toàn quyền điều chỉnh, sửa đổi và thay thế các điều khoản này bất cứ lúc nào và có trách nhiệm thông báo cho bạn theo điều khoản đã được ghi rõ ở dưới, với điều kiện không cần thông báo đối với những thay đổi nhỏ và không độc lập(“non-substantive”) đến các điều khoản ở dưới. Trong trường hợp, ReadZo có sửa đổi lớn, và độc lập (“substantive”) đến các điều khoản, Chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo chính thức ít nhất bảy (7) ngày trước khi thay đổi có hiệu lực thực thi, trong khoảng thời gian này bạn có thể quyết định từ chối thay đổi điều khoản bằng cách chấm dứt hoạt động tài khoản. Việc tài khoản và bạn tiếp tục hoạt động đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận tất cả hoặc bất cứ thay đổi trong Điều khoản. ReadZo giữ toàn quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn bất cứ lúc nào, hoặc chặn khả năng truy cập của Bạn đến Hệ thống với bất cứ lý do nào đã được ReadZo xem xét.

2. Định nghĩa & Mô tả của Hệ thống

 • “Tác giả”: người tạo tài khoản trên Hệ thống

 • “Nội dung của Tác giả”: bất cứ nội dung, bao gồm và không giới hạn – bình luận bài viết, phản hồi, đánh giá, bỏ thăm (“polling vote”) và thảo luận, đã được đăng trên Hệ thống mà không nằm trong bài viết của Tác giả và tất cả hình ảnh Tác giả đăng trên Hệ thống (bao gồm cả ảnh trong Bài viết Tác giả).

 • “Dịch vụ của Tác giả”: là quá trình tổng hợp, quản lý và tạo Nội dung bài viết và / hoặc bao gồm Nội dung Tác giả trên Hệ thống.

 • “Bài viết Tác Giả” – gọi tắt là “Bài viết”: là nội dung nguyên bản do Tác giả tạo trên nền của một trang web do ReadZo sở hữu bởi Hệ thống của ReadZo.

 • “Nội dung Bài viết”: bất kì nội dung, bao gồm và không giới hạn – văn bản chữ, dữ liệu, video, links ngoại trừ hình ảnh, mà một Tác giả tạo ra trong Bài Viết Tác Giả.

 • “Bài viết Index”: là hệ thống tính điểm của ReadZo, tạo ra để phân loại và xác định chất lượng của một Bài viết Tác giả, được sử dụng trong lập trình Hệ thống.

 • “Bài viết Upload Tool”: là công cụ và tính năng dùng để tạo ra Bài Viết

ReadZo tạo Bài viết Upload Tool (và các tính năng khác) để tạo Bài viết và cho Tác giả tham gia vào Hệ Thống. Bất cứ hành vi sử dụng Bài viết Upload Tool trái phép để tạo ra nội dung không theo quy định của ReadZo và pháp luật, người sử dụng – Tác giả của Bài Viết, sẽ tự động bị Hệ thống chấm dựt hoạt động tài khoản. Hệ thống sẽ tự động cấu hình một phần trang Web Bài viết của Tác giả để hiển thị và giới thiệu các Bài viết của các Tác giả khác trên Hệ thống.

Hệ thống sẽ được tự động lập trình với hệ thống Bài viết Index. Bài viết kém chất lượng sẽ không được Hệ thống indexed và cấu hình hiển thị sau thời gian mới đăng. Bài viết và Tác giả bị hệ thống Bài Viết Index đánh giá chất lượng thấp liên tục, sẽ tự động bị Hệ thống loại bỏ. 

3. Cho Phép Sử Dụng (Permitted Uses)

Bạn bắt buộc phải đăng kí tài khoản với ReadZo với thông tin cần thiết (tên, tên profile …) để tạo Bài viết trên Hệ thống. ReadZo, tùy theo quyết định của mình và bất cứ lúc nào, cũng có thể sửa đổi, loại bỏ, kháng nghị và / hoặc gán lại tên hiên thị, username và / hoặc đuôi URL riêng liên quan đến tài khoản của Bạn (điều này có thể bao gồm nhưng không giới hạn đến chủ thương hiệu phản ánh việc tên hiển thị, username, đuôi URL riêng, không liên quan xát đến tên họ thực của Bạn). Tài khoản Tác giả của bạn cho phép bạn sử dụng các tính năng và dịch vụ cung cấp trên Hệ thống, dưới quyền sở hữu và phát triển của ReadZo – với việc quản lý và duy trì từ sau tùy theo ý của Bạn Quản Trị. Bạn sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho bất kì và tất cả hoạt động xảy ra hoặc nội dung được đăng dưới tên tài khoản của Bạn. Nếu bạn thấy có bất kì hoạt động bất bình thưởng xảy ra trong tài khoản của Bạn, lập tức báo ngay cho Ban Quản Trị của Hệ thống để xem xét và xử lý.

 1. Bạn phải đồng ý - sẽ tạo nội dung có ích và có chất lượng trên Hệ Thống với cố gắng tốt nhất.
 2. Bạn sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn một mình đối với nội dung Bài viết của Bạn.
 3. Bạn phải đồng ý – theo sát với Guideline của ReadZo khi đăng nội dung lên Hệ Thống, bao gồm nhưng không giới hạn – Bài viết & Nội dung Tác giả.
 4. Bạn chỉ có thể sử dụng nội dung Bài viết mà Bạn có đủ quyền sử dụng hợp lý, bao gồm (nhưng không giới hạn) quyền sử dụng sản phẩm trí tuệ dựa trên copyright, thương hiệu đã đăng kí và bí mật thương mại. Điều này có nghĩa, cùng với các điệu khoản khác, Bạn phải có được phép sử dụng nội dụng của bên thứ ba (3) của chủ sở hữu nội dung, trong trường hợp bạn muốn sử dụng nội dung của bên thứ ba (3) trong Bài viết Bạn tạo.

Bằng việc đăng kí tài khoản với địa chỉ Email, Bạn đã đồng ý cho phép Hệ thống liên lạc với Bạn qua địa chỉ đăng kí, ví dụ thông báo của Hệ thống, tin nhắn của Ban Quản Trị và email dạng newsletter của Hệ thống với điều kiện lựa chọn từ bỏ có thể thực hiện theo hướng dẫn trong email. Bạn không thể từ bỏ liên lạc thông báo của Hệ Thống. Nếu bạn không muốn nhận những tin nhắn | email như vậy từ Hệ thống, bạn phải chấm dứt sử dụng tài khoản. 

4. Hạn chế & Nghiêm Cấm Sử Dụng

Trong quyền sử dụng Hệ thống, Bạn bắt buộc phải tuân thủ theo những hạn chế và nghiêm cấm sử dụng sau. Là một người sử dụng Hệ thống hoặc Tác giả, Bạn không thể:

 1. Đăng Nội dung Tác giả hoặc viết Bài viết có bất kì nội dung hoặc links đến các trang Web ngoài Hệ thống có tố chất khiêu dâm, nói xấu, bôi nhọ, lằng nhằng, thô tục, vi phạm thuần phong mỹ tục, xâm phạm riêng tư, phân biệt chủng tộc hay phản đối đạo đức, hận thù, khuyến khích hoặc cung cấp thông tin hướng dẫn về các hoạt động bất hợp pháp, khuyến khích bất kỳ hành động tàn ác với động vật, hoặc vì bất kì lý do khác – lạm dụng, phản cảm, không tôn trọng xã hội & không phù hợp với văn hóa nước bản địa.
 2. Đăng Nội dung Tác giả hoặc viết Bài viết có ý định hoặc mục tiêu không phù hợp hướng đến trẻ em dưới 13 tuổi.
 3. Sử dụng Hệ thống – ReadZo, để vi phạm pháp luật hiện hành của Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Việt Nam với bất kì dạng nội dung sử dụng. Bài viết của Bạn phải tuân thủ tất cả các điều luật liên quan đến hoạt động trên mạng Internet và nội dung được chấp nhận.
 4. Hack Hệ thống và sửa đổi nội dung không thuộc quyền sở hữu của Bạn với bất kì lý do nào mà chưa có sự cho phép trực tiếp của quản trị Hệ thống.
 5. Link nội dung đến bất kí phần mềm – worms, viruses hoặc bất kì lập trình phần mềm (“Code”) với bản chất phá hoại hoặc có thể gây hại đến Hệ thống và người dùng Hệ thống.
 6. Link trang Web khác với nội dung không liên quan đến chủ đề và Bài viết của Bạn.
 7. Tự động hủy bỏ, phá hoại, dịch ngược Code (decompile), tháo rời hoặc đảo ngược kĩ thuật bất kì phần mềm của ReadZo (như được định nghĩa ở dưới) hoặc sử dụng bất kỳ mạng lưới giám sát hoặc phần mềm phát hiện để xác định kiến ​​trúc của Hệ thống.
 8. Đăng Nội dung Tác giả hoặc viết Bài viết vi phạm bí mật hoặc nghĩa vụ ủy thác Bạn có thể có.
 9. Cố gắng để tự động chuyển hướng người sử dụng Dịch vụ đến các domain khác, gây nhầm lẫn cho người dùng về bất cứ nguồn gốc của nội dung Bài viết trong Bài viết của Bạn, hoặc sử dụng Bài viết của Bạn như nơi lưu trữ để tải từ xa, hoặc một cổng, hoặc cột dấu để đến một trang web bên ngoài của Hệ thống.
 10. Mạo danh người khác, Tác giả, tổ chức, hoặc bất kì đại diện hoặc nhân viên của Hệ thống (lưu ý như vậy sẽ có thể bao gồm tên hiển thị / username / URL riêng mà bạn chọn cho tài khoản Tác giả của bạn).
 11. Làm gián đoạn các dịch vụ của Hệ thống, hoặc bất kì máy chủ của Hệ thống bằng cách nhúng mã trong các Bài viết và / hoặc tấn công Hệ thống.
 12. Đăng Nội dung Tác giả hoặc viết Bài viết cho bất kì hoạt động bất hợp pháp hoặc để thúc đẩy hay lôi kéo đối với bất kì hoạt động bất hợp pháp hoặc bất hợp pháp.
 13. Spam bất kỳ người dùng khác trên Hệ thống hoặc email hàng loạt cho mọi người sử dụng một cách tự động qua Hệ thống.
 14. Thu thập thông tin nhận dạng cá nhân về những người sử dụng dịch vụ Tác giả (bao gồm nhưng không giới hạn ở Bài viết) và bán hoặc chuyển giao thông tin đó.
 15. Sử dụng bất kì quá trình tự động hoặc làm bằng tay để thu thập địa chỉ email hoặc các thông tin khác từ các dịch vụ của / và Hệ thống.
 16. Quấy rối, đe doạ hoặc dọa nạt Tác giả hoặc những người dùng khác sử dụng Hệ thống.
 17. Đăng Nội dung Tác giả hoặc viết Bài viết bằng ngôn ngữ chủ đạo khác ngoài tiếng Việt và tiếng Anh.
 18. Thúc đẩy quảng bá cờ bạc cá cược hoặc liên kết đến các trang web quảng cáo hoặc cung cấp dịch vụ cờ bạc cá cược.
 19. Hiển thị nội dung Label Nhãn, phân loại chủ đề gây hiểu lầm đối với người dùng và không liên quan đến nội dung Bài viết, bao gồm cả hành vi lạm dụng Label nhãn. 
 20. Thực hiện hành vi lạm dụng quảng cáo, backlink, dùng link điều hướng sáng các trang web khác ngoài Hệ thống.
 21. Thực hiện các hành vi sửa đổi và / hoặc vi phạm thiết kế lại các yếu tố liên quan và hệ thống Bài viết Index – tóm tắt lại: Hack hệ thống Bài viết Index.
 22. Spam Hệ thống để quảng bá Bài viết và Profiles, bao gồm spam bài viết, spam bình luận / phản hồi, spam thảo luận / phản hồi, spam email, spam tin nhắn hoặc tương tự. 
 23. Sử dụng các công cụ tự động đăng/viết Bài viết, nội dung Tác giả, tự động quan tâm Tác giả, chủ đề hoặc sửa đổi cập nhật nội dung Bài viết. Bao gồm nhưng không giới hạn, phần mềm spinner Bài viết, bình luận, phản hồi blasters, và những phần mềm hoặc công cụ tương tự hoặc dịch vụ trên mạng.
 24. Đăng Nội dung Tác giả hoặc viết Bài viết trùng, giống hoặc có nguồn gốc với nội dung đã có trên Hệ thống và hoặc tồn tại trên các trang Web khác, ngay cả khi bạn có quyền sở hữu và sử dụng nội dung, ngoại trừ các trang Web cá nhân Bạn có quyền sở hữu dưới dạng trang Blog cá nhân.

Tất cả các nội dung do bạn tạo ra, bao gồm thông tin tài khoản đều phải tuân thủ theo các quy định điều khoản sử dụng Hệ thống, hạn chế và nghiêm cấm trên. 

5. Ngừng Hoạt Động và Sửa đổi Hệ thống

ReadZo giữ quyền sửa đổi, ngừng hoạt động, tạm thời hoặc vĩnh viễn, Hệ thống và các dịch vụ / tính năng liên quan mà không phải chịu bất kì trách nhiệm nào đối với Bạn và / hoặc bên thứ ba (3). Ngoài ra, ReadZo, tùy theo quyết định của bản thân, có thể chấm dứt hoạt động của bạn trên Hệ thống, tài khoản sử dụng, hay bất cứ truy cập vào để sử dụng Hệ thống, và loại bỏ hoặc xóa bất kì Bài viết nào của bạn, vì bất kì lý do theo quyết định.

6. Quyền sở hữu & Sở hữu nội dung

Hệ thống và bất kì phần mềm được sử dụng kết nối và thuộc về Hệ thống (“Phần mềm”) chứa thông tin độc quyền (“Quyền sở hữu”) và thông tin bảo mật được bảo vệ bởi Luật Sở Hữu Trí Tuệ áp dụng (“Applicable Intellectual Property Laws”) và các bộ luật khác liên quan. Ngoài trừ khi đã được nêu rõ cho phép bởi ReadZo hoặc các bên Quảng cáo liên kết, Bạn đã đồng ý không được sửa đổi, thuê, cho thêu, vay, bán, phân phối hoặc tạo sản phẩm bản sao dựa trên, toàn bộ hoặc một phần của, Hệ thống hoặc Phần mềm. Ngoài ra, nội dung, cấu trúc hệ thống, đồ họa, thiết kế, biên soạn, dịch thuật, chuyển đổi kỹ thuật số và các vấn đề khác có liên quan đến các dịch vụ trên Hệ thống được bảo hộ theo quyền tác giả áp dụng (Copyrights), quyền sở hữu thương hiệu (Trademarks) và các quyền sở hữu khác (bao gồm, nhưng không giới hạn, sở hữu trí tuệ). Hành vi sao chép, phân phối, sử dụng hoặc công bố bởi Bạn trong bất kì phạm trù quyền sở hữu trên hoặc bất kỳ sở hữu nào khác của Hệ thống, trừ khi đã nêu rõ cho phép ở trong điều khoản này hoặc có thông báo qua các công cụ phân phối của Hệ thống xây dựng cho người dùng sử dụng, ví dụ như Chia Sẻ Facebook và Widgets, đều bị nghiêm cấm. Readzo có thể bất cứ lúc nào làm bổ sung thêm phần mềm khác và các công cụ cho các Tác giả trên Hệ thống sử dụng ("Phần mềm bổ sung"). Tác giả sử dụng các Phần mềm bổ sung trong các Bài viết của mình, có thể cần phải đồng ý với các Điều khoản và điều kiện bổ sung trước khi sử dụng phần mềm nhất định, cùng  tất cả các quy tắc và nghĩa vụ được nêu trong các Điều khoản áp dụng đối với quyền sở hữu và sử dụng các phần mềm khác.

ReadZo không có quyền sở hữu Nội dung Bài viết hoặc Nội dung Tác giả. Tất cả nội dung như vậy sẽ do Bạn sở hữu và có trách nhiệm đối với pháp luật hoặc thuộc quyền sở hữu của bên thứ ba (3) đã cho phép Bạn sử dụng và đăng nội dung lên Hệ thống. Bạn đồng ý cho phép ReadZo quyền sử dụng và hiển thị nội dung của Bạn trên toàn cầu, miễn phí bản quyền (Royalty free), và giấy phép không độc quyền, trong thời gian nội dung được hiển thị trên Hệ thống, để tái sản xuất, công khai hiển thị, công khai thực hiện, phân phối, sửa đổi, điều chỉnh và công bố nội dung Bài viết trong mục đích hiển thị, phân phối và quảng bá Bài viết của Bạn trên hoặc có liên quan đến Hệ thống. Bạn có thể xóa bỏ Nội dung Bài viết của Bạn khỏi Hệ thống tùy theo quyết định của Bạn, nhưng Bạn không được phép xóa bỏ Nội dung Tác giả khỏi hệ thống. ReadZo có thể lưu trữ và bảo trì Nội dung Bài viết của bạn  (bao gồm, trong thời gian thương mại hợp lí, nội dung Bạn đã xóa bỏ khỏi Hệ thống) hoặc Nội dung Tác giả, và có thể tiết lộ nội dung này nếu cần thiết; (a) tuân theo yêu cầu & qui định của bên chức trách pháp luật; hoặc (b) nếu ReadZo cho rằng, với thiện chí, việc lưu trữ để củng cố Điều khoản; (c) giải quyết khiếu nại, tố tụng đối với các Bài Viết hoặc Nội Dung vi phạm quyền sở hữu của bên thứ ba (3); hoặc (d) bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc an toàn cá nhân của ReadZo, người dùng Hệ thống và Xã hội.

Tác giả trên Hệ thống, không bao gồm ReadZo, sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho tất cả Bài Viết và Nội Dung Bài Viết, Nội Dung Tác Giả, đã được đăng lên, viết, truyền tải, hoặc bằng một cách nào đấy dưới tên Tác giả trên Hệ thống (gọi chung là “Nội dung Người dùng”). ReadZo không đảm bảo tính chính xác, nguyên văn, chân thật hoặc chất lượng của Nội Dung Người Dùng. ReadZo sẽ kiểm duyệt trước nội dung, nhưng sẽ không sang lọc trước Nội Dung Người Dùng, và sẽ có quyền (nhưng không phải là trách nhiệm nghĩa vụ) tùy theo quyết định của mình để từ chối hoặc loại bỏ bất kí Nội Dung Người Dùng vì bất kí lý do nào, bảo gồm cả Nội Dung Người Dùng vị phạm Điều khoản, hoặc bị phản đối. ReadZo cũng không chịu trách nhiệm hoặc đảm bảo bất kì hành vì người dùng, nội dung đăng lên bởi người dùng, tương tác của người dùng trong phạm vi Bài viết của bạn.

ReadZo chỉ có thể chịu trách nhiệm đối với việc thúc đẩy, khuyến khích và tạo dựng văn hóa cho người dùng khi sử dụng Hệ thống.

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chính sách hoạt động & Điều khoản sử dụng

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính