Tự học

Ngày 049 - 10 Phút học Kanji Tiếng Nhật mỗi ngày.

ReadzoVới mỗi ngày 3 từ Kanji - Sau 1 năm bạn có thể thi được N2 của JLPT. Gambarou!

166 Đã xem

Mục lục

Bộ: 事 - SỰ

訓: こと,  つか.う,  つか.える

音: ジ,  ズ

Số nét: 8

JLPT: N4

Bộ thành phần: 口 (KHẨU) 亅 (QUYẾT)

Nghĩa: Việc. Làm việc. Thờ.

Giải nghĩa:

 • Việc.Trần Nhân Tông [陳仁宗] : Khách lai bất vấn nhân gian sự, Cộng ỷ lan can khán thúy vi [客來不問人間事, 共倚欄杆看翠微] (Xuân cảnh [春景]) Khách đến không hỏi việc đời người, Cùng tựa lan can ngắm khí núi xanh.

 • Làm việc. Như vô sở sự sự [無所事事] không làm việc gì.

 • Thờ. Như tử sự phụ mẫu [子事父母] con thờ cha mẹ.

 

Ví dụ:

#

Từ

Hiragana

Hán Việt

Nghĩa

1

こと

SỰ

công việc

2

事々

ことごと

SỰ

mọi vật

3

万事

ばんじ

VẠN SỰ

vạn sự; mọi việc

4

世事

せじ

THẾ SỰ

bụi hồng

5

丸事

まるごと

HOÀN SỰ

bình an vô sự

6

主事

しゅじ

CHỦ SỰ

người quản lý

7

事事

ことごと

SỰ SỰ

mọi vật

8

些事

さじ

TA SỰ

chuyện nhỏ; chuyện vặt .

9

人事

じんじ

NHÂN SỰ

nhân sự .

10

仏事

ぶつじ

PHẬT SỰ

phật sự .

11

仕事

しごと

SĨ SỰ

công việc; việc làm .

12

他事

たじ

THA SỰ

đa sự .

13

事件

じけん

SỰ KIỆN

đương sự

14

事体

ことたい

SỰ THỂ

vị trí

Bộ: 字 - TỰ

訓: あざ,  あざな,  -な

音: ジ

Số nét: 6

JLPT: N4

Bộ thành phần: 宀 (MIÊN) 子 (TỬ, TÍ)

Nghĩa: Văn tự, bắt chước hình trạng từng loài mà đặt gọi là văn [文], hình tiếng cùng họp lại với nhau gọi là tự [字]. Tên tự. Con gái nhận lời gả chồng mới cài trâm và đặt tên tự, cho nên nhận lời gả chồng cũng gọi là tự nhân [字人]. Sinh sản, người ta sinh con gọi là tự. Yêu.

Giải nghĩa:

 • Văn tự, bắt chước hình trạng từng loài mà đặt gọi là văn [文], hình tiếng cùng họp lại với nhau gọi là tự [字].

 • Tên tự. Kinh Lễ định con trai hai mươi tuổi làm lễ đội mũ rồi mới đặt tên. Như con đức Khổng Tử tên là Lý [鯉], tên tự là Bá Ngư [伯魚].

 • Con gái nhận lời gả chồng mới cài trâm và đặt tên tự, cho nên nhận lời gả chồng cũng gọi là tự nhân [字人].

 • Sinh sản, người ta sinh con gọi là tự. Chữ tự ở trong văn tự cũng là noi ở nghĩa ấy mà ra, ý nói nẩy nở ra nhiều vậy.

 • Yêu. Như phủ tự [撫字] vỗ về nuôi nấng.

 

Ví dụ:

#

Từ

Hiragana

Hán Việt

Nghĩa

1

あざ

TỰ

chữ

2

TỰ

chữ

3

一字

いちじ

NHẤT TỰ

chữ cái

4

丁字

ちょうじ

ĐINH TỰ

Cây đinh hương .

5

二字

にじ

NHỊ TỰ

hai chữ (thường dùng để chỉ những tên gồm 2 chữ Hán) .

6

仮字

かりじ

GIẢ TỰ

chữ Kana

7

伏字

ふせじ

PHỤC TỰ

dấu sao

8

字体

じたい

TỰ THỂ

kiểu chữ .

9

写字

しゃじ

TẢ TỰ

sao lại

10

刻字

こくじ

KHẮC TỰ

thông tri

11

十字

じゅうじ

THẬP TỰ

cây thánh giá; dấu chữ thập

12

印字

いんじ

ẤN TỰ

sao lại

Bộ: 持 - TRÌ

訓: も.つ,  -も.ち,  も.てる

音: ジ

Số nét: 9

JLPT: N4

Bộ thành phần: 扌 (THỦ) 寺 (TỰ)

Nghĩa: Cầm, giữ. Phàm nói về chữ trì đều có ý chỉ về sự giữ chắc không rời cả. Hai bên ngang sức chống nhau gọi là tương trì bất hạ [相持不下].

Giải nghĩa:

 • Cầm, giữ. Như trì tiết [持節] giữ tiết, thao trì [操持] giữ gìn, chủ trì [主持] chủ trương công cuộc gì. Ta gọi vị sư coi cả của chùa là trụ trì [住持] cũng là do nghĩa ấy cả.

 • Phàm nói về chữ trì đều có ý chỉ về sự giữ chắc không rời cả. Như bảo trì [保持] giữ giàng, bả trì [把持] cầm giữ lấy, hiệp trì [挾持] cậy thế bắt buộc người phải theo mình, căng trì [矜持] cố đánh đổ cái tính xấu mà giữ lấy cái hay, bất tự trì [不自持] không có định kiến gì, phù trì [扶持] nâng đỡ, duy trì [維持] dàng giữ, chi trì [支持] chống chỏi, v.v.

 • Hai bên ngang sức chống nhau gọi là tương trì bất hạ [相持不下].

 

Ví dụ:

#

Từ

Hiragana

Hán Việt

Nghĩa

1

持ち

もち

TRÌ

sự cầm nắm

2

持つ

もつ

TRÌ

cầm; nắm; mang

3

主持

しゅうもち

CHỦ TRÌ

người làm

4

持主

もちぬし

TRÌ CHỦ

người chủ

5

持久

じきゅう

TRÌ CỬU

bền

6

住持

じゅうじ

TRỤ TRÌ

lôi kéo

7

保持

ほじ

BẢO TRÌ

bảo trì .

8

加持

かじ

GIA TRÌ

phép chữa bệnh bằng đức tin

9

持参

じさん

TRÌ THAM

sự đem theo; sự mang theo

10

固持

こじ

CỐ TRÌ

tính kiên gan

11

堅持

けんじ

KIÊN TRÌ

sự kiên trì; kiên trì

12

奉持

たてまつじ

PHỤNG TRÌ

sự mang

13

持てる

もてる

TRÌ

có thể bảo quản

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ngày 049 - 10 Phút học Kanji Tiếng Nhật mỗi ngày.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính