Tự học

Ngày 050 - 10 Phút học Kanji Tiếng Nhật mỗi ngày.

ReadzoVới mỗi ngày 3 từ Kanji - Sau 1 năm bạn có thể thi được N2 của JLPT. Gambarou!

200 Đã xem

Mục lục

Bộ: 自 - TỰ

訓: みずか.ら,  おの.ずから,  おの.ずと

音: ジ,  シ

Số nét: 6

JLPT: N4

Bộ thành phần: 目 (MỤC)

Nghĩa: Bởi, từ. Mình, chính mình. Tự nhiên, không phải miễn cưỡng.

Giải nghĩa:

 • Bởi, từ. Như sinh hữu tự lai [生有自來] sinh có từ đâu mà sinh ra.

 • Mình, chính mình. Như tự tu [自修] tự sửa lấy mình.

 • Tự nhiên, không phải miễn cưỡng. Như bất chiến tự nhiên thành [不戰自然成] không đánh mà thành công.

 

Ví dụ:

#

Từ

Hiragana

Hán Việt

Nghĩa

1

自ら

みずから

TỰ

mình (đại từ nhân xưng)

2

自主

じしゅ

TỰ CHỦ

sự độc lập tự chủ; sự tự chủ .

3

自乗

じじょう

TỰ THỪA

sự nâng lên lũy thừa bậc hai

4

自今

じこん

TỰ KIM

sau đây

5

自他

じた

TỰ THA

mình và người khác

6

自任

じにん

TỰ NHÂM

ý muốn

7

自伝

じでん

TỰ TRUYỀN

sự quay

8

自体

じたい

TỰ THỂ

sự tự thân; chính

9

自供

じきょう

TỰ CUNG

sự tự cung khai; tự cung khai; lời khai .

10

自信

じしん

TỰ TÍN

tự tin .

Bộ: 室 - THẤT

訓: むろ

音: シツ

Số nét: 9

JLPT: N4

Bộ thành phần: 宀 (MIÊN) 至 (CHÍ)

Nghĩa: Cái nhà. Vợ. Sao Thất, một ngôi sao trong thập nhị bát tú. Huyệt chôn.Túi dao.

Giải nghĩa:

 • Cái nhà. Như cự thất [巨室] nhà lớn, chỉ gia đình quyền thế.

 • Vợ. Con trai lấy vợ gọi là thụ thất [受室], con gái chưa chồng mà trinh khiết gọi là thất nữ [室女].

 • Sao Thất, một ngôi sao trong thập nhị bát tú.

 • Huyệt chôn. Hàn Dũ [韓愈] : Thị duy Tử Hậu chi thất, kí cố kí an, dĩ lợi kỳ tự nhân [是惟子厚之室, 既固既安, 以利其嗣人] (Liễu Tử Hậu mộ chí minh [柳子厚墓誌銘]) Đây là mộ của Tử Hậu, đã vững lại an, lợi cho con cháu.

 • Túi dao.

 

Ví dụ:

#

Từ

Hiragana

Hán Việt

Nghĩa

1

しつ

THẤT

buồng

2

むろ

THẤT

gian phòng .

3

個室

こしつ

CÁ THẤT

tư gia .

4

入室

にゅうしつ

NHẬP THẤT

sự vào phòng .

5

内室

ないしつ

NỘI THẤT

bà nhà; chị nhà; phu nhân

6

室内

しつない

THẤT NỘI

phần nội thất

7

分室

ぶんしつ

PHÂN THẤT

phân sở (cơ quan)

8

和室

わしつ

HÒA THẤT

phòng kiểu Nhật

Bộ: 質 - CHẤT, CHÍ

訓: たち,  ただ.す,  もと,  わりふ

音: シツ,  シチ,  チ

Số nét: 15

JLPT: N4

Bộ thành phần: 貝 (BỐI)

Nghĩa: Thể chất, cái bản thể của các vật đều gọi là chất. Tư chất [私質] nói về cái bẩm tính của con người. Chất phác, mộc mạc. Chất chính, tới người biết hơn mà định phải trái nên chăng gọi là chất nghi [質疑]. Chủ cỗi gốc. Lối văn tự mua bán. Tin. Thật, chân thật. Lời thề ước. Cái đích tập bắn. Một âm là chí. Đem đồ đạc hay nhà ruộng mà cầm làm tin để lấy tiền cũng gọi là chí.

Giải nghĩa:

 • Thể chất, cái bản thể của các vật đều gọi là chất. Như khí chất [氣質] chất hơi, lưu chất [流質] chất lỏng, chia rẽ vật thể ra từng bộ phận rất nhỏ gọi là chất điểm [質點], cái chất điểm thuần một chất không lẫn cái gì gọi là nguyên chất [原質].

 • Tư chất [私質] nói về cái bẩm tính của con người.

 • Chất phác, mộc mạc.

 • Chất chính, tới người biết hơn mà định phải trái nên chăng gọi là chất nghi [質疑].

 • Chủ cỗi gốc.

 • Lối văn tự mua bán.

 • Tin.

 • Thật, chân thật.

 • Lời thề ước.

 • Cái đích tập bắn.

 • Một âm là chí. Cầm đợ, để một vật gì làm tin. Ngày xưa hai nước hòa hiếu với nhau, sợ sau phản trắc, mới cắt người thân nước này sang ở nước kia để làm cho tin gọi là chí. Như ủy chí [委質]trao làm con tin.

 • Đem đồ đạc hay nhà ruộng mà cầm làm tin để lấy tiền cũng gọi là chí.

 

Ví dụ:

#

Từ

Hiragana

Hán Việt

Nghĩa

1

しち

CHẤT

cầm cố

2

しつ

CHẤT

chất lượng; phẩm chất

3

質す

ただす

CHẤT

biết chắc; xác định; tìm hiểu chắc chắn

4

乳質

にゅうしつ

NHŨ CHẤT

Chất lượng sữa .

5

人質

ひとじち

NHÂN CHẤT

con tin; người tù

6

体質

たいしつ

THỂ CHẤT

thể chất .

7

入質

にゅうしち

NHẬP CHẤT

Sự cầm đồ; sự đem đi cầm đồ .

8

原質

げんしつ

NGUYÊN CHẤT

nguyên chất .

9

同質

どうしつ

ĐỒNG CHẤT

đồng chất .

10

品質

ひんしつ

PHẨM CHẤT

chất lượng

11

質問

しつもん

CHẤT VẤN

câu hỏi

12

土質

どしつ

THỔ CHẤT

đất

13

地質

ちしつ

ĐỊA CHẤT

địa chất

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ngày 050 - 10 Phút học Kanji Tiếng Nhật mỗi ngày.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính