Tự học

Ngày 052 - 10 Phút học Kanji Tiếng Nhật mỗi ngày.

ReadzoVới mỗi ngày 3 từ Kanji - Sau 1 năm bạn có thể thi được N2 của JLPT. Gambarou!

189 Đã xem

Mục lục

Bộ: 思 - TƯ, TỨ, TAI

訓: おも.う,  おもえら.く,  おぼ.す

音: シ

Số nét: 9

JLPT: N4

Bộ thành phần: 田 (ĐIỀN) 心 (TÂM)

Nghĩa: Nghĩ ngợi, phàm các sự tác dụng thuộc về tâm như tưởng tượng suy xét ghi nhớ đều gọi là tư. Nghĩ đến. Mến nhớ như tương tư [相思] cùng nhớ nhau. Thương. Tiếng dứt câu. Một âm là tứ. Lại một âm là tai.

Giải nghĩa:

 • Nghĩ ngợi, phàm các sự tác dụng thuộc về tâm như tưởng tượng suy xét ghi nhớ đều gọi là tư.

 • Nghĩ đến.

 • Mến nhớ như tương tư [相思] cùng nhớ nhau.

 • Thương.

 • Tiếng dứt câu. Như bất khả vịnh tư [不可泳思] chẳng khá lội vậy.

 • Một âm là tứ. Ý tứ. Như thi tứ [詩思] ý tứ thơ, văn tứ [文思] ý tứ văn, v.v. Chữ này ngày xưa viết chữ tín [囟] dưới chữ tâm [心] là ngụ ý rằng óc với tim có quan hệ thông với nhau, các nhà khoa học bây giờ bảo nghĩ ở óc, thật là đúng với người xưa.

 • Lại một âm là tai. Vu tai [于思] râu xồm xoàm.

 

Ví dụ:

#

Từ

Hiragana

Hán Việt

Nghĩa

1

思い

おもい

cảm thấy

2

思う

おもう

dự đoán; cho rằng

3

再思

さいし

TÁI TƯ

sự xem xét lại; sự xét lại

4

思弁

しべん

TƯ BIỆN

sự suy xét

5

思念

しねん

TƯ NIỆM

sự suy nghĩ

6

思しい

おぼしい

nhìn bên ngoài

7

思惑

おもわく

TƯ HOẶC

cách nghĩ; cách nhìn nhận; suy nghĩ

8

思える

おもえる

có vẻ như

9

思わく

おもわく

cách nghĩ; cách nhìn nhận

10

思惟

しい

TƯ DUY

sự suy nghĩ

11

思わず

おもわず

bất giác; bất chợt

12

思想

しそう

TƯ TƯỞNG

tâm ý

13

意思

いし

Ý TƯ

ý định

14

思慕

しぼ

TƯ MỘ

tưởng nhớ

Bộ: 止 - CHỈ

訓: と.まる,  -ど.まり,  と.める,  -と.める,  -ど.め,  とど.める,  とど.め,  とど.まる,  や.める,  や.む,  -や.む,  よ.す,  -さ.す,  -さ.し

音: シ

Số nét: 4

JLPT: N4

Bộ thành phần: 卜 (BẶC, BỐC)

Nghĩa: Dừng lại. Thôi. Ở, ở vào chỗ nào gọi là chỉ. Dáng dấp. Tiếng giúp lời.Chỉ thế.

Giải nghĩa:

 • Dừng lại. Như chỉ bộ [止步] dừng bước.

 • Thôi. Như cấm chỉ [禁止] cấm thôi.

 • Ở, ở vào chỗ nào gọi là chỉ. Như tại chỉ ư chí thiện [在止於至善] (Đại học [大學]) đặt mình vào chỗ rất phải, hành chỉ vị định [行止夫定] đi hay ở chưa định, v.v.

 • Dáng dấp. Như cử chỉ [舉止] cử động, đi đứng. Nói toàn thể cả người.

 • Tiếng giúp lời. Như kí viết quy chỉ, hạt hựu hoài chỉ [旣曰歸止曷又懷止] đã nói rằng về rồi sao lại nhớ vậy.

 • Chỉ thế. Như chỉ hữu thử số [止有此數] chỉ có số ấy, nay thông dụng chữ chỉ [祉]. Đời xưa dùng như chữ chỉ [趾] và chữ chỉ [址].

 

Ví dụ:

#

Từ

Hiragana

Hán Việt

Nghĩa

1

止す

よす

CHỈ

bỏ (học)

2

止む

やむ

CHỈ

đình chỉ; dừng; ngừng

3

止め

とめ

CHỈ

lý lẽ vững chắc

4

中止

ちゅうし

TRUNG CHỈ

sự cấm; sự ngừng

5

休止

きゅうし

HƯU CHỈ

sự ngừng lại; sự đình chỉ; sự tạm nghỉ; sự tạm ngừng; ngừng lại; đình chỉ; tạm nghỉ; tạm ngừng

6

停止

ていし

ĐÌNH CHỈ

sự đình chỉ; dừng lại

7

制止

せいし

CHẾ CHỈ

sự cản trở; sự kìm hãm; sự kiềm chế .

8

止宿

ししゅく

CHỈ TÚC

chỗ trọ

9

底止

ていし

ĐỂ CHỈ

Sự đình chỉ .

10

廃止

はいし

PHẾ CHỈ

sự hủy bỏ; sự hủy đi; sự bãi bỏ; sự đình chỉ

11

止まり

とまり

CHỈ

sự ngừng lại

12

止まる

とまる

CHỈ

che lấp

13

止まる

とどまる

CHỈ

dừng lại

14

止める

とめる

CHỈ

cấm chỉ

Bộ: 死 - TỬ

訓: し.ぬ,  し.に-

音: シ

Số nét: 6

JLPT: N4

Bộ thành phần: 歹 (NGẠT, ĐÃI) 匕 (CHỦY)

Nghĩa: Chết. Cái gì không hoạt động đều gọi là tử. Tắt, vạc.

Giải nghĩa:

 • Chết. Như báo tử lưu bì, nhân tử lưu danh [豹死留皮, 人死留名] beo chết để lại bộ da, người chết để tiếng thơm.

 • Cái gì không hoạt động đều gọi là tử. Như tử ngữ [死語] tiếng nói thời cổ, nay không dùng nữa.

 • Tắt, vạc. Như tử hôi phục nhiên [死灰復然] tro vạc lại cháy, sự gì đã tuyệt vọng rồi gọi là tử tâm tháp địa [死心塌地].

 

Ví dụ:

#

Từ

Hiragana

Hán Việt

Nghĩa

1

TỬ

sự chết; cái chết

2

死ぬ

しぬ

TỬ

chết

3

一死

いっし

NHẤT TỬ

sự chết

4

不死

ふし

BẤT TỬ

bất tử .

5

死亡

しぼう

TỬ VONG

sự tử vong; chết .

6

死人

しにん

TỬ NHÂN

người chết .

7

仮死

かし

GIẢ TỬ

sự làm ngạt

8

死体

したい

TỬ THỂ

hình hài

9

倒死

とうし

ĐẢO TỬ

cái chết đầu đường xó chợ .

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ngày 052 - 10 Phút học Kanji Tiếng Nhật mỗi ngày.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính