Tự học

Ngày 053 - 10 Phút học Kanji Tiếng Nhật mỗi ngày.

ReadzoVới mỗi ngày 3 từ Kanji - Sau 1 năm bạn có thể thi được N2 của JLPT. Gambarou!

232 Đã xem

Mục lục

Bộ: 借 - TÁ

訓: か.りる

音: シャク

Số nét: 10

JLPT: N4

Bộ thành phần: 亻 (NHÂN) 昔 (TÍCH)

Nghĩa: Vay mượn, mình vay của người hay mình cho người vay đều gọi là tá [借]. Mượn, cái gì vốn không có mà mượn dùng thì gọi là tá.

Giải nghĩa:

 • Vay mượn, mình vay của người hay mình cho người vay đều gọi là tá [借].

 • Mượn, cái gì vốn không có mà mượn dùng thì gọi là tá.

 

Ví dụ:

#

Từ

Hiragana

Hán Việt

Nghĩa

1

sự vay mượn

2

借り

かり

giấy vay nợ

3

借る

かる

vay

4

借主

かりぬし

TÁ CHỦ

người đi vay

5

借人

かりにん

TÁ NHÂN

Người đi vay; người vay; bên nợ .

6

前借

まえがり

TIỀN TÁ

vay trước .

7

借問

しゃもん

TÁ VẤN

điều tra

8

借家

かりや

TÁ GIA

nhà cho thuê

9

借家

しゃくや

TÁ GIA

nhà cho thuê

10

恩借

おんしゃく

ÂN TÁ

sự vay nợ

11

借りる

かりる

mướn

Bộ: 主 - CHỦ, CHÚA

訓: ぬし,  おも,  あるじ

音: シュ,  ス,  シュウ

Số nét: 5

JLPT: N4

Bộ thành phần: 亠 (ĐẦU) 王 (VƯƠNG, VƯỢNG)

Nghĩa: Vua, vua coi sóc tất cả việc nước nên gọi là chủ [主]. Người chủ, kẻ giữ quyền nhất nhà gọi là chủ [主]. Người có quyền về sự gì. Kẻ có quyền có của ấy cũng gọi là chủ. Ý chuyên chủ về cái gì cũng gọi là chủ. Chủ là một tiếng phân biệt mình với người trong khi giao tế, phàm sự gì mình khởi lên thì mình là chủ nhân [主人], mà mọi người là khách [客]. Con gái vua gọi là chủ, con gái vua đi lấy chồng, do quan tam công chủ hòa, nên gọi là công chủ [公主] (Ta quen gọi là công chúa).

Giải nghĩa:

 • Vua, vua coi sóc tất cả việc nước nên gọi là chủ [主].

 • Người chủ, kẻ giữ quyền nhất nhà gọi là chủ [主].

 • Người có quyền về sự gì. Như quyền lập pháp ở cả trong tay một ông vua gọi là quân chủ quốc [君主國], quyền ở cả nghị hội gọi là dân chủ quốc [民主國].

 • Kẻ có quyền có của ấy cũng gọi là chủ. Như điền chủ [田主] chủ ruộng, vật chủ 物主 chủ đồ, v.v.

 • Ý chuyên chủ về cái gì cũng gọi là chủ. Như chủ trương [主張], chủ ý [主意], v.v.

 • Chủ là một tiếng phân biệt mình với người trong khi giao tế, phàm sự gì mình khởi lên thì mình là chủ nhân [主人], mà mọi người là khách [客].

 • Con gái vua gọi là chủ, con gái vua đi lấy chồng, do quan tam công chủ hòa, nên gọi là công chủ [公主] (Ta quen gọi là công chúa).

 

Ví dụ:

#

Từ

Hiragana

Hán Việt

Nghĩa

1

あるじ

CHỦ

chủ; người chủ; chủ sở hữu (tài sản)

2

おも

CHỦ

chủ yếu; chính; chính yếu; quan trọng

3

しゅ

CHỦ

chủ; người chủ; chủ sở hữu (tài sản)

4

ぬし

CHỦ

chủ; địa chủ; chúa

5

お主

おぬし

CHỦ

bạn; cậu; anh; mày

6

主に

おもに

CHỦ

chủ yếu; chính

7

主上

しゅじょう

CHỦ THƯỢNG

hoàng đế

8

主事

しゅじ

CHỦ SỰ

người quản lý

9

亭主

ていしゅ

ĐÌNH CHỦ

ông chủ; người chồng; người chủ nhà

10

主人

あるじ

CHỦ NHÂN

chồng

11

主人

しゅじん

CHỦ NHÂN

chồng; người chủ

12

主任

しゅにん

CHỦ NHÂM

chủ nhiệm

13

主体

しゅたい

CHỦ THỂ

chủ thể

Bộ: 手 - THỦ

訓: て,  て-,  -て,  た-

音: シュ,  ズ

Số nét: 4

JLPT: N4

Nghĩa: Tay. Làm. Tài, làm nghề gì giỏi về nghề ấy gọi là thủ. Tự tay làm ra.Cầm.

Giải nghĩa:

 • Tay.

 • Làm. Như hạ thủ [下手] bắt tay làm, nhập thủ [入手] bắt tay vào, đắc thủ [得手] làm được việc, v.v.

 • Tài, làm nghề gì giỏi về nghề ấy gọi là thủ. Như quốc thủ [國手] tay có tài trị nước, năng thủ [能手] tay giỏi, v.v.

 • Tự tay làm ra. Như thủ thư [手書] chính tờ tay viết, thủ nhận [手刃] chính tay đâm, v.v.

 • Cầm.

 

Ví dụ:

#

Từ

Hiragana

Hán Việt

Nghĩa

1

THỦ

tay

2

一手

いちて

NHẤT THỦ

phương pháp

3

上手

じょうず

THƯỢNG THỦ

lời tâng bốc; lời nịnh nọt

4

手下

てした

THỦ HẠ

phụ

5

下手

へた

HẠ THỦ

kém; dốt

6

下手

したて

HẠ THỦ

phần phía dưới; vị trí thấp kém; thứ hạng thấp

7

中手

なかて

TRUNG THỦ

Lúa giữa mùa; rau giữa mùa .

8

乗手

のりて

THỪA THỦ

hành khách

9

二手

ふたて

NHỊ THỦ

Hai nhóm; hai băng .

10

手交

しゅこう

THỦ GIAO

sự phân phát ; sự phân phối

11

人手

ひとで

NHÂN THỦ

sao biển

12

仕手

して

SĨ THỦ

vai chính; người giữ vai trò chủ đạo .

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ngày 053 - 10 Phút học Kanji Tiếng Nhật mỗi ngày.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính