Tự học

Bài 3: (Học tiếng anh mỗi ngày) Những câu hỏi phỏng vấn xin việc thường gặp:

ReadzoBài 3: (Học tiếng anh mỗi ngày) Những câu hỏi phỏng vấn xin việc thường gặp:

Learn English

Learn English

22/04/2015

771 Đã xem

Những câu hỏi phỏng vấn xin việc thường gặp:
Why should we hire you?
-- Tại sao chúng tôi nên tuyển bạn?
I think my strong work ethic will make me an asset to this company.
-- Tôi nghĩ các chuẩn mực trong đạo đức nghề nghiệp của tôi sẽ giúp tôi là một người có ích cho công ty....
I m a team player who has strong interpersonal skills.
-- Tôi là một đồng đội có kĩ năng giao tiếp tốt.
What do you think makes you a good fit for this company?
-- Theo bạn thì điều gì làm bạn thích hợp với công ty này?
Note: In asking this question, the employer is looking at what your skills are, but more importantly, whether your strengths well with the skills they re looking for.
--> Lưu ý: Khi hỏi câu này, người tuyển dụng đang muốn tìm kiếm những kĩ năng mà bạn có, nhưng điều quan trọng hơn là đó là những thế mạnh nào của bạn để phù hợp với những kĩ năng mà họ đang tìm kiếm.
I am pro-active and I don t hesitate to take initiative.
-- Tôi là một người chủ động và tôi không ngần ngại để được nắm thế chủ động.
My analytical nature makes me great at problem-solving.
-- Tội có tính thích phân tích vấn đề và điều này giúp tôi giải quyết khó khăn rất nhanh.
How would you describe your work style?
-- Bạn hãy mô tả phong cách làm việc của bạn.
It s important to me to be challenged by what I do.
-- Điều quan trọng là tôi thích được thử thách bởi những việc mà tôi làm.
I work well under pressure and with tight deadlines.
-- Tôi làm việc tốt khi bị áp lực với hạn chót gần kề.
My former supervisors have described me as ambitious and goal oriented.
-- Sếp cũ của tôi nhận xét tôi là một người tham vọng và có mục tiêu.
I pride myself on always thinking outside the box.
-- Tôi tự hào là bản thân luôn có tư duy ngoài chiếc hộp. (hay tư duy vượt giới hạn)
What are your long term goals?
-- Mục tiêu lâu dài của bạn là gì?
I m looking for a job with opportunities for growth.
-- Tôi đang tìm một việc có nhiều cơ hội để phát triển.
I would love to eventually have more responsibility.
-- Tôi rất thích khi cuối cùng được có nhiều trách nhiệm hơn với công việc.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Bài 3: (Học tiếng anh mỗi ngày) Những câu hỏi phỏng vấn xin việc thường gặp:

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính