Ngoại ngữ

Hỏi đáp Anh ngữ - phần 4

ReadzoNên sử dụng "V_ing" hay "to_infinitive"?

Hoang Long

Hoang Long

25/04/2015

1734 Đã xem

Những động từ thường đi với Gerunds (V_ing) và Infinitive (to + Verb)

Trong bài này, tôi muốn cho bạn một số động từ thường gặp trong thực tế. Sau những động từ này, các bạn sử dụng 1 gerund (V_ing) hoặc một infinitive (to + Verb)

 

Một số động từ đi với Gerund (V_ing) thường gặp: 

Ví dụ:

He misses playing with his friends.

Practice speaking English everyday, you will become an expert.

In many countries, they don t allow smoking in public places

Verbs followed by a gerund

Verbs followed by a gerund

Một số động từ đi với Infinitive (to + Verb) thường gặp: 

Ví dụ:

I am very tired, I need to take a break.

He wants to marry my girlfriend.

My brother is learning to dance.

Verbs followed by an infinitive

Verbs followed by an infinitive

Một số động từ có thể đi với cả Gerund và infinitive, nghĩa không thay đổi:

Ví dụ:

I like to read English books. = I like reading books.

It started to rain. = It started raining.

Verbs followed by a gerund or infinitive with little to no change in meaning

Verbs followed by a gerund or infinitive with little to no change in meaning

Lưu ý: Những động từ sau có thể đi với Gerund và cả Infinitive, nhưng nghĩa của chúng hoàn toàn khác nhau.

 

Verbs followed by a gerund or infinitive with a change in meaning

Verbs followed by a gerund or infinitive with a change in meaning

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hỏi đáp Anh ngữ - phần 4

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính