Tự học

Bài 7: Tính từ thường dùng và từ vưng nơi ở (Học tiếng anh mỗi ngày)

ReadzoTính từ thường dùng và từ vưng nơi ở (Học tiếng anh mỗi ngày)

Learn English

Learn English

25/04/2015

853 Đã xem
Tag

Từ vựng về nơi ở :

1. apartment /ə pɑ:tmənt/: Căn hộ

2. accommodation /ə,kɔmə deiʃn/: chỗ ở

3. shanty / ʃænti/: lều , lán, chòi

4. palace / pælis/: cung điện...

5. edifice / edifis/: công trình xây dựng lớn

6. residence / rezidəns/: dinh thự

7. apartment house (US) /ə pɑ:tmənt haus/: khu chung cư

8. apartment building /ə pɑ:tmənt bildiɳ/: khu chung cư

9. castle / kɑ:sl/: lâu đài

10. villa / vilə/: biệt thự

11. camp /kæmp/: lều trại

12. hut /hʌt/: túp lều

13. house /haus/: nhà, căn nhà

14. home /houm/: nhà, nơi ở

15. bungalow / / bʌɳgəlou/: nhà gỗ 1 tầng

16. cottage / kɔtidʤ/: nhà tranh

17. skyscraper /skaɪˌskreɪpər/: nhà trọc trời, nhà cao tầng

18. building / bildiɳ/: tòa nhà

19. tower / tauə/: tháp

Những tính từ thông dụng :

1. existing /eg zistiη/: hiện tại, hiện hành, hiện nay

2. famous / feiməs/: nổi tiếng

3. pure /pjuə/: tinh khiết, nguyên chất, trong lành, thanh khiết

4. afraid /ə freid/: sợ hãi...

5 obvious / ɒbviəs/: rõ rang, hiển nhiên

6. careful / keəful /: cẩn thận, thận trọng

7. latter / lætə /: sau cùng, gần đây, mới đây

8. unhappy /ʌn hæpi/: không hài lòng

9. acceptable / ək septəbl/: chấp nhận được

10. aggressive / ə gresiv/: tích cực, hung hăng, năng nổ

11. distinct / dis tiηkt/: riêng biệt, khác biệt

12. eastern / i:stən/: phần đông

13. logical / lɔdʒikəl/: hợp lý

14. strict / strict/: nghiêm ngặt, khắt khe

15. successfully /sək sesfəli/: thành công, thành đạt, thắng lợi

16. administrative / əd ministrətiv/: hành chính

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Bài 7: Tính từ thường dùng và từ vưng nơi ở (Học tiếng anh mỗi ngày)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính