Kiến thức chung

Từ vựng về tính cách của một người nào đó bằng tiếng Anh

ReadzoĐôi khi ta muốn thể hiện khác đi suy nghĩ của mình về tính cách của ai đó bằng tiếng Anh mà không biết phải làm sao, mà "dạo này hay đứt cáp quá đi".

Trần Minh Ngọc

Trần Minh Ngọc

08/05/2015

863 Đã xem

Aggressive /əˈɡres.ɪv/ : xấu bụng

Bad-temper /ˈtem.pər/: khó chơi

Cold /kəʊld/: lạnh lùng

Crazy /ˈkreɪ.zi/: điên cuồng (mang tính tích cực)

Cruel /ˈkruː.əl/: độc ác

Hot-temper /ˈtem.pər/: nóng tính

Lazy /ˈleɪ.zi/ : lười biếng

Mad /mæd/: điên, khùng

Mean Mean: keo kiệt

Selfish /ˈsel.fɪʃ/: ích kỷ

Silly/stupid /ˈsɪl.i/ | /ˈstjuː.pɪd/: ngu ngốc, ngốc nghếch

Sincere /sɪnˈsɪər/ : thành thật, chân thật

Stubborn /ˈstʌb.ən/: bướng bỉnh(as stubborn as a mule)

Lazy

Lazy

Nguồn : sinhvienspace.com

Talkative

Talkative

Nguồn : vietnambranding.com

Talkative /ˈtɔː.kə.tɪv/ : lắm mồm

Understanding /ˌʌn.dəˈstæn.dɪŋ/: hiểu biết(an understanding man)

Unkind /ʌnˈkaɪnd/: xấu bụng, không tốt

Unpleasant /ʌnˈplez.ənt/: khó chịu

Wise /waɪz/ : thông thái, uyên bác(a wise man)

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Từ vựng về tính cách của một người nào đó bằng tiếng Anh

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính