Kiến thức chung

Cách tính điểm tốt nghiệp đại học theo đơn vị học trình và tín chỉ

ReadzoCó hai cách tính điểm là theo đơn vị học trình và tín chỉ. Cùng Readzo tìm hiểu về cách tính điểm tốt nghiệp đại học cho mỗi hình thức nhé!

Dandelion

Dandelion

26/07/2015

30993 Đã xem

Trong hệ đào tạo đại học và cao đẳng hiện nay sẽ có hai cách tính điểm là theo đơn vị học trình và tín chỉ. Có trường sẽ tính điểm theo đơn vị học trình có trường thì tính điểm theo tín chỉ. Cùng Readzo tìm hiểu về cách tính điểm tốt nghiệp đại học cho mỗi hình thức nhé!

1. Cách thức tính điểm

Các trường đại học, cao đẳng sẽ tổ chức và quản lý đào tạo hệ chính quy theo Quyết định 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006 (Quy chế 25) và hệ thống tín chỉ theo Quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT (Quy chế 43).

Với Quy chế 25 sinh viên sẽ được tính điểm theo đơn vị học trình, tính theo thang điểm 10 và điểm toàn khóa học là điểm trung bình chung tích luỹ.

Với Quy chế 43, sinh viên sẽ được tính điểm theo thang điểm chữ (A, B, C, D, F) sau đó quy ra thang điểm 4 (4, 3, 2, 1, 0), điểm toàn khóa học là điểm trung bình chung tích luỹ.

Bảng xếp loại tính điểm tốt nghiệp đại học theo đơn vị học trình và tín chỉ:

TT

Xếp loại tốt nghiệp

Tính theo đơn vị học trình (điểm)

Tính theo tín chỉ (điểm)

1

Xuất sắc

9,0 - 10

 3,6 - 4,0

2

Giỏi

  8,0 – gần 9,0

  3,2 – gần 3,6

3

Khá

  7,0 – gần 8,0

 2,5 – gần 3,2

4

Trung bình khá

  6,0 – gần 7,0

5

Trung bình

  5,0 – gần 6,0

 2,0 – gần 2,5

Cách xếp loại tốt nghiệp đại học

Cách xếp loại tốt nghiệp đại học

2. Cách tính điểm tốt nghiệp đại học theo đơn vị học trình

Công thức tính điểm theo đơn vị học trình =  (Số điểm môn này × Số đơn vị học trình môn này + Số điểm môn tiếp theo × Số đơn vị học trình môn tiếp theo +… ) ÷ ( Số đơn vị học trình môn này + Số đơn vị học trình môn tiếp theo +…)

Ví dụ môn A được 7 điểm (số đơn vị học trình môn này được quy định là 5 đơn vị), môn B được 8 điểm (số đơn vị học trình môn này được quy định là 4 đơn vị), môn C được 9 điểm (số đơn vị học trình môn này được quy định là 3 đơn vị).

Thì điểm tốt nghiệp đại học sẽ được tính như sau: (7 × 5 + 8 × 4 + 9 × 3) ÷ (5 + 4 + 3) = 7.8 điểm, tra với bảng trên sẽ xếp loại khá.

3. Cách tính điểm tốt nghiệp đại học theo tín chỉ

Công thức tính điểm theo tín chỉ =  (Số điểm quy đổi môn này × Số tín chỉ môn này + Số điểm quy đổi môn tiếp theo × Số tín chỉ môn tiếp theo +… ) ÷ (Số tín chỉ môn này + Số tín chỉ môn tiếp theo +…)

Tính điểm theo hệ số 4 (4 điểm là cao nhất xếp loại giỏi).

Ví dụ:  Môn A được 8 điểm (gồm 3 chỉ), môn B được 6 điểm (gồm 2 chỉ), môn A được 7 điểm (gồm 2 chỉ).

Điểm được quy đổi ra như sau:

Môn A được 8 điểm quy ra được 3 điểm ( 8 × 4 / 10 = 3.2).

Môn B được 6 điểm quy ra được 2 điểm ( 6 × 4 / 10 = 2.4).

Môn B được 7 điểm quy ra được 3 điểm ( 7 × 4 / 10 = 2.8).

Diểm tốt nghiệp đại học sẽ được tính như sau: ( 3 × 3 + 2 × 2 + 3 × 2) ÷ ( 3 + 2 + 2) = 2.7 điểm tra với bảng trên sẽ xếp loại khá.

Cách tính điểm tốt nghiệp đại học theo tín chỉ

Cách tính điểm tốt nghiệp đại học theo tín chỉ

Chúc các bạn đạt được kết quả học tập tốt nhé!

Các bạn có thể tham khảo thêm bài viết liên quan tại đây nhé!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Cách tính điểm tốt nghiệp đại học theo đơn vị học trình và tín chỉ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính