Game

Game clash of Clans: Quân Đội Dùng Dark Elixir

ReadzoThông tin chi tiết về các loại quân dùng Dark Elixir trong game clash of clans

MOONLIGHT

MOONLIGHT

26/08/2015

1484 Đã xem

Quân Minion

Hình dáng quân Minion

Hình dáng quân Minion

Thông tin chi tiết về quân Minion

Thông tin chi tiết về quân Minion

Quân Hog Rider

Hình dáng quân Hog Rider

Hình dáng quân Hog Rider

Thông tin chi tiết về quân Hog Rider

Thông tin chi tiết về quân Hog Rider

Quân Valkyrie

Hình dáng quân Valkyrie

Hình dáng quân Valkyrie

Thông tin chi tiết về quân Valkyrie

Thông tin chi tiết về quân Valkyrie

Quân Golem (Golemite)

Hình dáng quân Golem

Hình dáng quân Golem

Thông tin chi tiết về quân Golem

Thông tin chi tiết về quân Golem

Hình dáng Golemite

Hình dáng Golemite

Thông tin chi tiết về Golemite

Thông tin chi tiết về Golemite

Quân Witch (Skeleton)

Hình dáng quân Witch

Hình dáng quân Witch

Thông tin chi tiết về quân Witch

Thông tin chi tiết về quân Witch

Hình dáng quân Skeleton

Hình dáng quân Skeleton

Thông tin chi tiết về quân Skeleton

Thông tin chi tiết về quân Skeleton

Quân Lava Hound (Lava Pup)

Hình dáng quân Lava Hound

Hình dáng quân Lava Hound

Thông tin chi tiết về quân Lava Hound

Thông tin chi tiết về quân Lava Hound

Hình dáng quân Lava Pup

Hình dáng quân Lava Pup

Thông tin chi tiết về quân Lava Pup

Thông tin chi tiết về quân Lava Pup

Chú thích

 • Preferred Target   : Mục tiêu ưa thích

 • Attack Type   : Đối tượng tấn công và hình thức gây sát thương

 • Housing Space    : Không gian nhà chứa

 • Training Time    : Thời gian sản xuất ra một lính 

 • Movement Speed    : Tốc độ di chuyển, ví dụ tốc độ là 16 thì trong 1 giây lính đi được 16: 8 = 2 ô vuông

 • Attack Speed    : Tốc độ tấn công

 • Barracks Level Required    : Yêu cầu level là sản xuất lính

 • Range: Tầm xa tấn công

 

 • Level    : Cấp độ

 • Damage per Second    : Gây ra sát thương trong 1 giây

 • Damage per Attack    : Gây ra sát thương trong 1 lần tấn công

 • Hitpoints    : Máu

 • Training Cost(elixir)     : Chi phí dầu hồng sản xuất 1 lính

 • Research Cost(elixir)     : Chí phí dầu hồng nâng cấp lính lên level

 • Laboratory Level Required    : Yêu cầu cấp độ nhà nâng cấp lính

 • Research Time : Thời gian nâng cấp lính

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Game clash of Clans: Quân Đội Dùng Dark Elixir

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính