Tự học

The tag question (Hường jae)

ReadzoTự học

Hường Jae

Hường Jae

30/10/2014

585 Đã xem

I) Cấu tạo

câu hỏi đuôi (câu hỏi láy) gồm 2 phần:

   - phần 1: câu trần thuật

   - phần 2: phần câu hỏi láy

Nguyên tắc cấu tạo:

   - nếu mệnh đề ở phần 1 dùng ở thể khẳng định thì phần ở câu hỏi láy là phủ định và ngược lại

   - giữa mệnh đè chính và câu hỏi láy phải có dấu ","

                           MĐC,câu hỏi láy?

ex: Marry can arrive a Lorry, can t she?

*Note: ở phần câu hỏi đuôi, nếu dùng thể phủ định phải dùng ở dạng rút gọn

II) Cách dùng

1. Dùng câu hỏi láy để khẳng định thông tin mà người hỏi biết chắc chắn ( với cách dùng này xuống giọng ở phần láy)

ex: - you learn English at shool, don t you?

      - yes, i do.

2. Dùng để đoán "có phải không?" (với cách dùng này lên giọng ở phần láy)

cách dùng này giống câu hỏi chung tiêng Anh nên có thể viết lại câu thay nhau

ex: You will go to the cinema tonight, won t you?

=> will you go to the cinema tonight?

- no, I won t

III) Các trường hợp đặc biệt:

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết The tag question (Hường jae)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính