Blog

Let me...

ReadzoWords from an invisible man...

259 Đã xem
Tag

I hate to see you cry

I hate it when you push me away

And its like, the world is crashing down

Every time I see your face filled with pain

Don t you see how I m always by your side?

Don t you see how I want to be your light?

Don t you see how much it hurts me?

When you push me away,

I want to ask you,

Will you let me wipe your tears from your eyes?

Will you let me take away your pain?

Will you let me stay by your side,

Will you let me be your light,

Forever...

Throughout the lonely and cold nights?

And the final question...

Will you let me love you?

It s like the world is spinning round

Faster and faster...

And when you smile

Everything becomes wondering

So don t you see how much it hurts

When you push me away?

Don t you see how much it hurts me?

Don t you see how bad is it?

I want to hold you tight

I don t want to let you go

So why do you push me away?

Why don t you just let me stay here?

And the final question,

Will you let me love you ???


Art by: #christian-richter

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Let me...

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính