Kiến thức chung

Cách nhận xét số liệu báo cáo kết quả kinh doanh

ReadzoCách đọc, nhận xét số liệu bảng báo cáo kết quả kinh doanh. Chúng ta hãy cùng nhau xem cách tính cũng như cách nhận xét dưới đây nhé!

Lyrics

Lyrics

12/10/2015

10071 Đã xem

Bạn đang loay hoay không biết phải phân tích, xử lý, so sánh như thế nào đối với những số liệu trong bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm của một công ty để làm bài báo cáo thực tập hoặc khóa luận tốt nghiệp. Chúng ta hãy cùng nhau xem cách tính cũng như cách nhận xét dưới đây nhé!

1. Số liệu

Ví dụ ta có bảng số liệu như hình bên dưới.

Đọc báo cáo kết quả kinh doanh

Đọc báo cáo kết quả kinh doanh

2. Cách tính, so sánh tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm

Về phần chênh lệch ta sẽ lấy số liệu năm sau trừ đi số liệu năm trước.

- Ví dụ chênh lệch về doanh thu của năm 2012 so với 2011 sẽ được tính như sau:

2.755.233.551.387 - 2.644.636.594.935 = 110.596.956.452 đồng.

Về phần tỷ lệ % sẽ bằng số liệu năm sau trừ đi số liệu năm trước sau đó chia cho số liệu năm trước rồi nhân với 100%.

- Ví dụ: Tỷ lệ (%) về doanh thu của năm 2012 so với 2011 sẽ được tính như sau:

(2.755.233.551.387 - 2.644.636.594.935)/ 2.644.636.594.935 = 4,18%.

Các bạn cứ tính tương tự như trên đối với giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp, doanh thu hoạt động tài chính,…

Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh

Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh

3. Nhận xét báo cáo kết quả kinh doanh qua các năm

Về kết quả kinh doanh, so sánh năm 2012 với 2011 ta thấy:

- Doanh thu bán hàng 2012 tăng 110.596.956.452 đồng so với năm 2011, với tỷ lệ 4,18%.

- Lợi nhuận gộp năm 2012 giảm 989.838.474 đồng so với năm 2011 tương ứng giảm 0,26%.

- Giá vốn hàng bán cũng tăng nhưng chỉ tăng 4,92%.

- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lần lược là 11,98%, 25,37%. Trong khi chi phí tài chính lại giảm mạnh với tỷ lệ giảm rất cao 54,6% do chi phí lãi vay giảm 13,32%.

- Lợi nhuận sau thuế tăng 4.593.599.430 đồng tương ứng tăng 8,06%.

Kết quả kinh doanh năm 2013 so với 2012:

- Doanh thu bán hàng 2013 giảm 171.780.418.073 đồng so với năm 2012, với tỷ lệ giảm 6,23%.

- Lợi nhuận gộp năm 2013 giảm 6.907.561.441 đồng so với năm 2012 tương ứng giảm 1,79%.

- Trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 24,97%. Chi phí tài chính và chi phí bán hàng lại giảm lần lược là 15,42%, 17,51%.

- Lợi nhuận sau thuế giảm 781.675.550 đồng tương ứng giảm 1,27%.

Chúc các bạn nhận xét báo cáo kết quả kinh doanh thành công!

Bài viết liên quan

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Cách nhận xét số liệu báo cáo kết quả kinh doanh

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính