Tự học

Lời hay ý đẹp song ngữ Anh Việt Kỳ 1 - Khả năng ( Ability )

Readzotự học

1421 Đã xem

 

ABILITY ( KHẢ NĂNG )

1. Natural abilities are like natural plants, that need pruning by study.

( Francis Bacon )

Khả năng bẩm sinh tựa các loại cây cảnh, cần được xén tỉa bằng học vấn.

 

2. No amount of ability is of the slightest avail without honor.

( Andrew Carnegie )

Mọi năng lực dẫn đến thành công đều có danh dự đi kèm.

 

3. There is something that is much more scarce, something finer far, something rarer than ability.It is the ability to recognize ability.

( Elbert Green Hubbard )

Có một điều hiếm thấy hơn, hay hơn, ít có hơn năng lực. Đó là khả năng nhận biết được năng lực.

 

4. Better be proficient in on art than a smatterer in a hundred.

( Châm ngôn Nhật Bản )       

Trăm hay không bằng tay quen.

 

5. A man who qualifies himself well for his calling, never fail of employment

( Thomas Jefferson )

Người luôn trau dồi khả năng nghề nghiệp sẽ chẳng bao giờ thất nghiệp.

 

6. It is great ability to be able to conceal one s ability.

( Francois de Rochefoucauld )

Che giấu được năng lực của mình chính là một khả năng lớn lao

 

7. The ability to deal with people is a purchasable a commodity as sugar or coffee. And I pay for that ability than for any other under the sun.

( John Davison Rockefeller )

Khả năng giao tiếp với người khác cũng là món hàng mua được như đường hoặc cà phê. Và tôi phải trả tiền cho khả năng đó hơn bất cứ gì trên đời.

 

8. They are able because they think they are able

( Vergil )

Họ làm được vì học đinh ninh rằng học có khả năng

 

9. So long as a man imagines that he cannot do this or that, so long is he determined not to do it, and consequently so long is it impossible to him that he should do it.

( Benedict Spinoza )

Chừng nào anh ta còn nghĩ rằng mình không làm được việc này hoặc việc kia thì cũng chừng ấy thời gian anh ta nhất quyết không làm việc đó; hệ quả là anh ta vẫn mãi cho rằng mình không thể làm được việc đó

 

The end.

Author : Kira  ^_^       

                                                                                      

             

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Lời hay ý đẹp song ngữ Anh Việt Kỳ 1 - Khả năng ( Ability )

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính