Tự học

Lời hay ý đẹp song ngữ Anh Việt Kỳ 3 - Hành Động ( Action ) Part 2

Readzotự học

3775 Đã xem

ACTION ( HÀNH ĐỘNG )

 

1. Mark this well, you pround men of action ! You are, after all noth-ing but unconscious instruments of the men of thought.

( Heinrich Heine )

Hãy ghi nhớ điều này, hỡi những con người hành động đầy kiêu hãnh ! Các bạn chẳng là gì ngoài công cụ ngẫu nhiên của những nhà suy tưởng.

 

2. I find the great thing in this world is not so much where we stand, as in what direction we are moving. To reach the port of heaven, we must sail sometimes with the wind  and sometimes against it,

- But we must sail, and not drift, nor lie of anchor.

( Oliver Wendell Holmes )

Tôi nhận thấy rằng điều cao cả trên đời này không phải ở nơi chúng ta đứng, ở hướng chúng ta đi. Để đến được bến bờ thiên giới, chúng ta phải chèo thuyền, đôi khi thuận buồm xuôi gió nhưng cũng có khi ngược gió ngược dòng, nhưng chúng ta vẫn phải chèo chống, không buông trôi theo dòng chảy, cũng không thả neo dừng thuyền.

 

3. A rolling stone can gather no moss.

( Publilius Syrus )

Hòn đá lăn không bị rong rêu bám vào.

4. You will be better advised to watch that we do instead of what we say.

( John N. Mitchell )

Tốt hơn là các bạn hãy nhìn những gì chúng tôi làm thay vì nghe những gì chúng tôi nói    

 

5. We would often be ashmed of our finest actions if the world understood all the motives which produced them.

( Francois de Rochefoucauld )

Chúng ta sẽ xấu hổ về những hành động cao cả của mình nếu thế giới biết được động lực dẫn đến các hành động đó.

 

6. We are face to face with our destiny and we must meet it with a high and resolute courage. For us is the life of actions, of strenu-ous performance of duty; let us liv in the harness; striving might-ily; let us rather run the risk of wearing out than rusting out.

( Theodore Roosevelt )                   

Chúng ta đối diện với định mệnh và chúng ta phải giáp mặt với nó bằng sự can đảm cao độ và mãnh liệt. Đối với chúng ta, đó là cuộc sống năng động, là sự thực hiện đầy cam go những nghĩa vụ của mình; chúng ta sống tron kỷ cương, tranh đấu mạnh mẽ, chúng ta hãy liều mình xả thân còn hơn  là sống tàn tạ mỏi mòn.

 

7. Our hour of life, crowded to the full with glorious action, and filled with noble risks, is worth while years of those mean obser-vances of paltry decorum.

( Walter Scott )

Một giờ sống ngập tràn hành động vinh dự, và những sự xả thân cao quí đáng giá bằng nhiều năm sống ươn hèn tuân theo tập tục vô giá trị.

8. Things won are done, joy s soul lies in the doing.

( Shakepeare )

Những điều đạt được đã thực hiện, linh hồn của hoan lạc nằm trong sự hành động.

 

9. We cannot think first and act afterwards. From the moment of birth we are immersed in action, and can only fitfully guide it by taking thought.

( Alfred North Whitehead )

Chúng ta không thể suy nghĩ trước rồi hành động sau. Từ lúc sinh ra chúng ta đã chìm trong hành động, và chỉ có thể hướng dẫn khéo léo hành động bằng suy tưởng.

----------------------------------------------------------- THE END -----------------------------------------------------------                    

 

                                            

                                        

     

          

           

                                                          

 

                                      

     

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Lời hay ý đẹp song ngữ Anh Việt Kỳ 3 - Hành Động ( Action ) Part 2

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính