Tự học

Lời hay ý đẹp song ngữ Anh Việt Kỳ 4 - Sự khốn khó ( ADVERSITY ) Part 1

Readzotự học

822 Đã xem

ADVERTISE ( SỰ KHỐN KHÓ )

 

 

1. Advertisy is the first parh to truth.

( George Gordon, Lord Byron )

Sự khốn khó là con đường đầu tiên dẫn đến chân lý.

 

2. Hope and patience are two sovereign remedies for all, the surest reposals, the softest cushions to lean on in adversity.

( Robert Burton )

Hy vọng và kiên nhẫn là hai phương thuốc linh nghiệm cho mọi người, là sự nghỉ ngơi chắc chắn nhất và là gối tựa êm ái nhất trong lúc khốn cùng.

3. The virtue of prosperity is temperance; the virtue of adversity is fortitude ...

( Francis Bacon )

Đặc tíng của giàu có là khoe khoang; phẩm chất của khó nghèo là nghị lực..

 

4. In adversity a man is saved by hoped.

( Menander )

Trong khốn khó, con người được cứu vớt nhờ hi vọng

 

5. Adversity is sometimes hard upon a man; but for one man who can stand prospersity there are a hundred than will stand adversity.

(  Thomas Carlyle )

Sự khốn khó đôi khi nặng nề đối với một người; nhưng đối với người vững vàng trước sự giàu có thịnh vượng, họ có hàng trăm cách để chịu đựng sự khốn khó             

6. Friendship, of itself a holy tie,

Is made more sacred by adversity

( John Dryden )

Tình bằng hữu tự nó là mối dây quyến luyến thánh thiện, và sự nghèo khó làm cho nó thêm cao trọng.

 

7. In time of prosperity friends will plenty;

In time of adversity not one in twenty

( James Howell )

Được thời thân thích chen chân đến;

Thất thế hương lư ngỏanh mặt đi

( Ng. Bỉnh Khiêm )        

8. Adversity has the effect of eliciting talents which in prosperous circumstances would have lain dormant.

( Horace )

Sự khốn khó có tác dụng là khơi dậy tài năng mà trong hòan cảnh giàu sang nó luôn ngủ yên                             

                        

           --------------------------------------- THE END ----------------------------------------- 

                        

           

 

           

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Lời hay ý đẹp song ngữ Anh Việt Kỳ 4 - Sự khốn khó ( ADVERSITY ) Part 1

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính