Tự học

Lời hay ý đẹp song ngữ Anh Việt Kỳ 4 - Sự khốn khó ( ADVERSITY ) Part 2

Readzotự học

974 Đã xem

ADVERSITY ( SỰ KHỐN KHÓ )

 

 

1.The flowers that follows the sun does so even In cloudy days

( Robert Leighton )

Bông hoa luôn luôn hướng theo mặt trời kể cả trong những ngày mây mù           

2. Who hath not known ill fortune, never knew himself, or his own virtue

( David Maller )

Ai chưa từng trải qua khốn khó sẽ chẳng bào giờ biết được bản thân mình hoặc phẩm hạnh của mình

 

3. Mishaps are like knives that either server us or cut us, as we grasp them by the blade or the handle.

( Herman Melville )

Vận xui tựa như con dao có thể giúp hoặc cắt chúng ta, tùy theo chúng ta nắm nố đằng lưỡi hay đằng chuôi.

4. It is a kingly action, believe me, to come to the help of those who are fallen

( Ovid )

Hãy tin tôi đi, hành động cao quí chính là đến trợ giúp cho người thất thế.

 

5. Trial is the true test of mortal men.

( Pindar )

Sự thử thách là cuộc trắc nghiệm đúng nghĩa dành cho con người có thể tiêu vong

6.  Of one ill comes many

( Scottish proverb )

Vận xui có thể kéo theo nhiều bất hạnh

 

Great men rejoice in adversity just as brave soldiers triumph in war

( Seneca )

Những vĩ nhân thường vui trong cảnh khốn khó tựa như chiến sĩ can trường vui chiến thắng nơi chiến trận

7. The worst is not

So long as we can say, “ This is the worst “

( Shakespeare )

Khi nào chúng ta còn nói “ Đây là điều tệ hại nhất ”, khi đó điều tệ hại nhất vẫn chưa có.

 

8. It is the duty of all persons, when affairs are the most prosperous then in especial to reflect within themselves in what way that are to endure adversity.

( Terence )

Khi công việc thuận lợi nhất và trong những hòan cảnh đặc thù khác, nhiệm vụ của mọi cá nhân là phản ánh nơi bản thân mình phương cách họ chịu đựng sự túng quẫn.

 

------------------------------------------------ THE END ---------------------------------------------------------                               

 

                            

 

                

 

          

                                   

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Lời hay ý đẹp song ngữ Anh Việt Kỳ 4 - Sự khốn khó ( ADVERSITY ) Part 2

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính