Luật

Cái nhìn tổng quát về luật quốc tế

ReadzoLuật quốc tế là ngành luật quan trọng của mỗi quốc gia trong đó...

786 Đã xem
Tag

1, Khái niệm

Luật quốc tế là hệ thống pháp luật bao gồm các nguyên tắc và quy phạm pháp luật quốc tế do các quốc gia, các chủ thể khác của Luật quốc tế thỏa thuận, xây dựng lên nhằm điều chỉnh quan hệ phát sinh trong đời sống quốc tế.

2, Các đặc trưng cơ bản của luật quốc tế

a, chủ thể

 1. Quốc gia là chủ thể cơ bản của luật quốc tế
 2. Tổ chức quốc tế liên chính phủ: Hình thành dựa trên chủ thể luật quốc tế, chủ yếu là quốc gia

Ví dụ: WTO members gồm:

 • Quốc gia
 • Eu
 • Các vùng lãnh thổ độc lập Hồng Công, Ma Cao, Đài loan
 1. Dân tộc đấu tranh và giành quyền tự quyết ( trong quá khứ từng tồn tại)
 2. Các chủ thể đặc biệt khác không nằm trong ba loại trên nhưng được hưởng một số quyền độc lập khi tham gia vào các quan hệ quốc tế( Hồng Công, Ma Cao) bình đẳng khi tham gia vào quan hệ quốc tế.

b, Đối tượng điều chỉnh của luật Quốc tế

Quan hệ xã hội quốc tế

 • Phát sinh giữa các chủ thể Luật quốc tế với nhau
 • Phát sinh trong tất cả các lĩnh vực của quan hệ quốc tế

c, Đặc trưng về sự hình thành

 • Không tồn tại cơ quan lập pháp giống như Pháp Luật Quốc gia
 • Ct luật quốc tế có thẩm quyền xây dựng luật Quốc tế thông qua con đường thỏa thuận.

d, Cơ chế cưỡng chế

 1. Không có cơ quan giống luật quốc gia
 2. Cơ chế cưỡng chế mang tính chất “ tự cưỡng chế” : có quyền tự mình tiến hành các biện pháp luật quốc tế ghi nhận đối với chủ thể xâm hại quyền và lợi ích của mình
 3. Hình thức cưỡng chế
 • Cưỡng chế riêng lẻ
 • Cưỡng chế tập thể
 1. Các biện pháp cưỡng chế bằng vũ trang hoặc phi vũ trang

3, Quy phạm pháp luật quốc tế

a, ĐỊnh nghĩa: Là quy tắc xử sự sự do các quốc gia, các chủ thể khác của luật quốc tế thỏa thuận xây dựng lên, có giá trị pháp lý dàng buộc với các chủ thể.

b,Phân loại

1,Căn cứ giá trị hiệu lực

 • Quy phạm mệnh là quy phạm có giá trị cao nhất trong hệ thống luật quốc tế, ấn định cách thức xử sự  bắt buộc, không cho các chủ thể thỏa thuận thay đổi hoặc thỏa thuận để không thực hiện . Vd: 7 nguyên tắc cơ bản Luật quốc tế.
 • Quy phạm tùy nghi: Là loại quy phạm mà trong khuân khổ của nó cho phép các chủ thể được lựa chọn cách sử sự miễn sao không xâm hại quyền của các chủ thể khác.

2,Căn cứ vào hình thức tồn tại

 • Quy phạm điều ước quốc tế: Quy tắc xử sự được ghi nhận trong các văn bản pháp lý ký kết giữa các chủ thể luật quốc tế
 • Quy phạm tập quán Quốc tế: Quy tắc xử sự hình thành thực tiễn trong quan hệ quốc tế, được các chủ thể luật quốc tế thừa nhận giá trị pháp lý dàng buộc với mình.
 • Các quy phạm tồn tại dưới cả hình thức điều ước, tập quán: Ban đầu ở tập quán, sau được pháp điển hóa trở thành quy phạm điều ước.

 

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Cái nhìn tổng quát về luật quốc tế

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính