Luật

Mối quan hệ giữa luật quốc tế và luật quốc gia

ReadzoMối quan hệ quan trọng của hai luật

7762 Đã xem
Tag

1.Cơ sở mối quan hệ luật quốc tế, luật quốc gia

a, cơ sở lý luận :

 1. Thuyết nhất nguyên luận: hại bộ phận của một hệ thống pháp luật.
 • Ưu tiên luật quốc gia: áp dụng luật quốc gia trong trường hợp có sự khác biệt với luật quốc tế
 • Ưu tiên luật quốc quốc tế: áp dụng luật quốc tế trong trường hợp khác biệt luật quốc gia
 1. Thuyết nhị nguyên luận: Luật quốc tế, luật quốc gia là hai hệ thống pháp luật Tồn tại độc lập
 • Nhị nguyên cực đoan: tách biệt không có mối quan hệ gì với nhau
 • Dung hòa: Có mối quan hệ tác động, qua lại lẫn nhau.

b, cơ sở thực tiễn

 • Chủ thể
 • Mối quan hệ giữa các chức năng cơ bản của nhà nước: đối nội và đối ngoại
 • Luật quốc tế và luật quốc gia là hai công cụ cơ bản thực hiện
 • Vai trò pháp luật: điều chỉnh hành vi của chủ thế
 • Hai hệ thống tồn tại độc lập, có mối quan hệ tác động, qua lại lẫn nhau.

2, Nội dung mối quan hệ luật quốc tế, luật quốc gia.

a, tác động luật quốc gia đến luật quốc tế

 • Luật quốc gia là cơ sở hình thành lên luật quốc tế
 • Luật quốc gia là cơ sở cho luật quốc tế được thực thi đầy đủ ở phạm vi quốc gia.
 • Luật quốc tế chỉ quy định nhiệm vụ cho các quốc gia phải thực hiện luật quốc tế thiện tâm, thiện trí, đầy đủ, còn thực hiện theo cơ chế nào thì do pháp luật quốc gia điều chỉnh

b, Tác động của luật quốc tế đến luật quốc gia.

 • Hoàn thiện luật quốc gia, luật quốc gia phải sửa đổi để phù hợp với luật quốc tế
 • Luật quốc tế và luật quốc gia có giá trị ngang nhau( tương thích)
 • Pháp luật chịu ảnh hưởng kinh tế, văn hóa, tập quán.

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Mối quan hệ giữa luật quốc tế và luật quốc gia

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính