Cái nhìn tổng quát về luật đầu tư

ReadzoCái nhìn tổng quát về luật đầu tư

452 Đã xem
Tag

I, Khái niệm

 1. Phổ thông: đầu tư là khái niệm dùng để chỉ việc huy động các nguồn lực nhằm biến các lợi ích dự kiến thành hiện thực trong một khoảng thời gian nhất định
 2. Phương diện kinh tế xã hội:Đầu tư là hoạt động sử dụng các nguồn lực hiện tại nhằm đem đến nền kinh tế xã hội, kết quả tron tương lai lớn hơn các nguồn lực đã sử dụng để đạt được kết quả đó.
 3. Mục đích: Kinh doanh hoặc không kinh doanh( thu lợi hoặc không thu lợi)
 4. Pháp lý:
 5. đầu tư là sự chi phí của cải, vật chất nhằm tăng giá trị tài sản hay tìm kiếm lợi nhuận
 6. khoản 1 điều 3 luật đầu tư: Là việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng tài sản để tiến hành đầu tư theo luật nà và pháp luật liên quan.

II, Phân loại đầu tư

 1. Căn cứ vào tính chất đối tượng đầu tư
 2. đầu tư phát triển: Hoạt động đầu tư trong đó nhà đầu tư bỏ vốn, tài sản để thực hiện các hoạt động nhằm tạo ra tài sản mới cho nền kinh tế, làm tăng thêm lực sản xuất kinh doanh và lợi ích xã hội khác.
 3. Đầu tư thương mại: Hoạt động đầu tư trong đó người đầu tư bỏ vốn để mua hàng hóa, sau đó bán lại với giá trị cao hơn nhằm thu lợi nhuận.
 4. Đầu tư tài chính: trong đó nhà đầu tư theo cách cho vay hoặc mua giấy tờ có giá để hưởng lãi xuất.
 5. Căn cứ nguồn vốn đầu tư
 6. Đầu tư trong nước: Hoạt động đầu tư được huy động từ nguồn ngân sách nhà nước và các tổ chức, cá nhân trong nước.
 7. Đầu tư ngoài nước: Mà các nguồn đầu tư được huy động từ các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc người đầu tư về nước là nước ngoài.

2,Căn cứ vào tính chất, quan hệ quản lý của nhà đầu tư với nguồn vốn đầu tư

 • Đầu tư trực tiếp: Là hoạt động đầu tư mà người đầu tư không trực tiếp  tham gia quản lý, điều hành quá trình thực hiện các nguồn lực đầu tư.
 • Đầu tư gián tiếp: là hoạt động đầu tư mà người đầu tư không trực tiếp tham gia quản lý, điều hành quá trình thực hiện các nguồn lực đầu tư.

3, Hình thức đầu tư

Trực tiếp: Là việc nhà đầu tư trực tiếp quản lý vốn đầu tư

Gián tiếp: Nhà đầu tư không trực tiếp quản lý vốn đầu tư

 • Các hình thức đầu tư trực tiếp

Đầu tư để thành lập các tổ chức kinh tế

Đầu tư để phát triển kinh doanh( ví dụ mở cơ sở, đổi mới rang thiết bị)

Đầu tư theo hợp đồng: các nhà đầu tư ký hợp đồng thực hiện các dự án đầu tư:

, đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh

. Đầu tư theo hợp đồng xây dựng, kinh doanh, chuyển giao

, hợp đồng chuyển giao kinh doanh

, Hợp đồng xây dựng, chuyển giao

, Đầu tư tiến hành mua bán, xác nhập doanh nghiệp

4,Lĩnh vực và địa bàn đầu tư

Ý nghĩa:

 • Để nhà nước có chính sách khuyến khích, ưu đãi
 • Để nắm được quản lý nhà nước trên lĩnh vực và địa bàn
 • Nhà đầu tư biết được lĩnh vực và địa bàn nào khuyến khích, địa bàn nào không khuyến khích để họ quyết định đầu tư

Phân loại: chia 3 loại

 •      Loại lĩnh vực và địa bàn cấm đầu tư: an ninh, quốc phòng, bí mật quốc gia, đạo đức người Việt Nam, di tích lịch sử.
 •      Lĩnh vực và địa bàn có yêu cầu mới được đầu tư: đó là các hạng mục cần có điều kiện chuyên môn mới được đầu tư.
 •      Lĩnh vực, địa bàn được khuyến khích: Nhà nước cần thu hút vốn đầu tư để phát triển, nhà nước khuyến khích bằng ưu đãi           thuế, ưu đãi đất… như xây dựng các công trình giao thông vận tải, xử lý rác thải…

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Cái nhìn tổng quát về luật đầu tư