Luật

Lý thuyết -Nguồn của luật quốc tế

Readzođề

5968 Đã xem

Nguồn của luật quốc tế là hình thức chứa đựng, biểu hiện, nguyên tắc các quy phạm Pl quốc tế. Cơ sở xác định nguồn là khoản 1 điều 38 Quy chế tòa án công lý quốc tế liên hợp quốc, điều ước quốc tế, tập quán quốc tế, các nguyên tắc pháp luật chung, phán quyết cơ quan tài phán quốc tế, các học thuyết về luật quốc tế.

Cơ sở thực tiễn

 • Căn cứ vào thực tiễn áp dụng nguồn chia ra hành vi pháp lý đơn phương và nghị quyết của các tổ chức quốc tế liên chính phủ.
 • Căn cứ vào giá trị pháp lý ràng buộc, trực tiếp chứa đựng nguyên tắc quy phạm có giá trị pháp lý ràng buộc
 • Căn cứ vào giá trị pháp lý ràng buộc: trực tiếp chứa đựng nguyên tắc quy phạm có giá trị pháp lý ràng buộc

Nguồn cơ bản của luật quốc tế:

 • Điều ước quốc tế: văn bản pháp lý quốc tế được ký kết giữa các chủ thể luật quốc tế với nhau, có giá trị pháp lý phù hợp. chủ thể là chủ thể của luật quốc tế. Hình thức thể hiện là văn bản. Tên gọi có thể là Hiến chương, Hiệp định, Công ước, hiệp ước. Cơ cấu có ba phần là lời nói đầu,nội dung chính (chứa đựng các thỏa thuận, xác lập các quyền và nghĩa vụ pháp lý của các bên) và phần kết thúc. Nội dung của điều ước là các thỏa thuận xác lập các quyền và nghĩa vụ pháp lý các bên. Thể hiện bằng các loai ngôn ngữ là Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ả rập, Nga. Luật điều chỉnh quá trình ký kết là luật quốc tế
 • Tâp quán quốc tế: tấp quán quốc tế là hình thức pháp lý biểu hiện quy tắc xử sự, hình thánh trong thực tiễn quan hệ quốc tế, được các chủ thể luật quốc tế thừa nhận giá trị pháp lý dàng buộc với mình. Các yếu tố vật chất: Quy tắc xử sự, áp ụng lặp đi lặp lại trong quan hệ quốc tế. Các yếu tố tinh thần: Thừa nhận QTPL ràng buộc. Con đường hình thành tập quán là : Hình thành từ thực tiễn sinh hoạt giữa các quốc gia..quốc gia đưa ra cách thức xử sự mới được dùng lập đi lập lại để rồi quy tắc xử sự mới ra đời. Sau đó được thừa nhận thành tập quán quốc tế. Ngoài ra nó còn hình thành từ thực tiễn thực hiện phán quyết cơ quan tài phán quốc tế và thực tiễn thực hiện điều ước.

Nguồn bổ trợ:

1, Nguyên tắc pháp luật chung

 • Nguyên tắc pháp luật chung: là những nguyên tắc mang tính chất kỹ thuật pháp lý được ghi nhận trong hầu hết các hệ thống pháp luật trên thế giới và được cơ quan tài phán quốc tế áp dụng. trong trường hợp không có điều ước và tập quán.
 • Nguyên tắc pháp luật riêng: luật sau thế luật trước. Không ai là thẩm phán vụ việc của chính mình.

2, Phán quyết của cơ quan tài phán quốc tế: Các quyết định giải quyết tranh chấp cơ quan tài phán quốc tế có vai trò làm sáng tỏ nội dung điều ước và tập quán. Là cơ sở hình thành lên điều ước và tập quán.

3. Nghị quyết của các tổ chức quốc tế: Văn bản được thông qua trong hoạt động các tổ chức quốc tế, nhằm thể hiện ý kiến, quan điểm của rổ chức quốc tế, vấn đề nào đó có vai trò sáng tỏ nội dung điều ước, tập quán, là cơ sở hình thành.

4.Hành vi pháp lý đơn phương của quốc gia: là những hành vi do cơ quan cơ quan có thẩm quyền của quốc gia thự hiện nhằm xác định các quyền và nghĩa vụ pháp lý của quốc gia. Là cơ sở hình thành lên điều ước và tấp quán.

5. Học thuyết về luật quốc tế: Làm sáng tỏ nội dung điều ước, tập quán, cơ sở hình thành lên điều ước và tập quán.

Mối quan hệ giữa các loại nguồn:

1. Mối quan hệ giữa điều ước quốc tế và tập quán quốc tế

 • Là nguồn cơ bản của luật quốc tế có giá trị pháp lý ràng buộc với các chủ thể
 • Xét về điều ước và tập quán có giá trị hiệu lực pháp lý ngang nhau (có thể ưu tiên về diều ước hơn vì thành văn, tập quán chỉ hơn ở cái phù hợp)
 • Điều ước và tấp quán có mối quan hệ độc lập với nhau: một điều ước quốc tế không chấm dứt tồn tại của một tập quán có nội dung tương đương.
 • Điều ước và tập quán tác dộng qua lại lẫn nhau trong quá trình hình thành và phát triển: điều ước là cơ sở hình thành  lên tập quán, các quốc giá không là thành viên của điều ước có quyền viện dẫn điều ước với tư cách là tập quán quốc tế. Tập quán là cơ sở hình thành điều ước thông qua con đường pháp điển hóa.

2, Mối quan hệ giữa nguồn cơ bản và nguồn bổ trợ

 • Nguồn bổ trọ là cơ sở làm sáng tỏ nội dung của nguồn cơ bản
 • Là cơ sở hình tahnhf lên nguồn cơ bản
 • Nguồn bổ trợ là cơ sở chứng minh cho sự tồn tại của nguồn cơ bản
 • Nguồn bổ trợ được áp dụng khi không có nguồn cơ bản.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Lý thuyết -Nguồn của luật quốc tế

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính