Tự học

10 Phút học Kanji Tiếng Nhật mỗi ngày - 008

ReadzoVới mỗi ngày 3 từ Kanji - Sau 1 năm bạn có thể thi được N2 của JLPT. Gambarou!

304 Đã xem

Mục lục

Bộ: 気 - KHÍ

訓: いき

音: キ,  ケ

Số nét: 6

JLPT: N5

Bộ thành phần: 气 (KHÍ, KHẤT) 乂 (NGHỆ)

Nghĩa: Không khí, khí chất. Khí khái, khí phách. 

Giải nghĩa:

 • Không khí, khí chất.

 • Khí khái, khí phách

Ví dụ:

#

Từ

Hiragana

Hán Việt

Nghĩa

1

KHÍ

cách nghĩ; ý đồ; tâm tư; quan niệm

2

一気

いっき

NHẤT KHÍ

sự náo động

3

気丈

きじょう

KHÍ TRƯỢNG

kiên cường; cứng rắn

4

上気

じょうき

THƯỢNG KHÍ

sự hoa mắt

5

中気

ちゅうき

TRUNG KHÍ

sự tê liệt

6

乗気

のき

THỪA KHÍ

sự quan tâm

7

人気

にんき

NHÂN KHÍ

sự được đông đảo người yêu thích; sự được hâm mộ

8

気位

きぐらい

KHÍ VỊ

sự kiêu hãnh

9

気体

きたい

KHÍ THỂ

hơi

10

気侭

きまま

KHÍ TẬN

(từ Mỹ

11

俗気

ぞっけ

TỤC KHÍ

tính thông tục

12

気候

きこう

KHÍ HẬU

khí hậu

Bộ: 金 - KIM

訓: かね,  かな-,  -がね

音: キン,  コン,  ゴン

Số nét: 8

JLPT: N5

Nghĩa: Loài kim. Vàng. Tiền. Tiếng kim, một thứ tiếng trong bát âm. Đồ binh.Sắc vàng, phàm các loài động vật thực vật mà gọi là kim đều là vì sắc nó vàng cả. Bền. Dùng để nói các bậc tôn quý. Nhà Kim [金] (1115-1234); một giống rợ diệt nhà Bắc Tống [北宋], lấy được vùng Đông tam tỉnh Mông Cổ và phía bắc nước Tàu, truyền mười đời vua, nối đời 120 năm, sau bị nhà Nguyên [元] lấy mất. Sao Kim, một ngôi sao trong tám vì sao hành tinh lớn.

Giải nghĩa:

 • Loài kim. Phàm các vật lấy ở các mỏ mà có thể nấu chảy ra và biến hóa được hình chất đi đều gọi là kim. Như vàng, bạc, đồng, sắt, thiếc, ngày xưa gọi là ngũ kim [五金] năm loài kim. Đó là kể các thứ thường dùng đó thôi, chứ loài kim thì nhiều thứ lắm.

 • Vàng. Vàng là một loài quý nhất trong loài kim, nên gọi vàng là kim.

 • Tiền. Ngày xưa cho tiền vàng là có giá trị nhất, nên tiền tệ đều gọi là kim. Tục gọi một lạng bạc là nhất kim [一金].

 • Tiếng kim, một thứ tiếng trong bát âm. Như tiếng cái kiểng, cái thanh la gọi là tiếng kim. Ngày xưa thu quân thì khoa chiêng, nên gọi là minh kim thu quân [鳴金收軍].

 • Đồ binh. Như cái giáo cái mác đều gọi là kim.

 • Sắc vàng, phàm các loài động vật thực vật mà gọi là kim đều là vì sắc nó vàng cả.

 • Bền. Như kim thành [金城] thành bền như vàng.

 • Dùng để nói các bậc tôn quý. Như kim khẩu [金口] miệng vàng. Nói về Phật về thần về vua chúa đều dùng chữ kim. Như kim ngôn [金言] lời vàng, lời của các bậc thánh hiền nói.

 • Nhà Kim [金] (1115-1234); một giống rợ diệt nhà Bắc Tống [北宋], lấy được vùng Đông tam tỉnh Mông Cổ và phía bắc nước Tàu, truyền mười đời vua, nối đời 120 năm, sau bị nhà Nguyên [元] lấy mất.

 • Sao Kim, một ngôi sao trong tám vì sao hành tinh lớn.

 

Ví dụ:

#

Từ

Hiragana

Hán Việt

Nghĩa

1

かね

KIM

tiền; đồng tiền

2

きん

KIM

tiền; vàng

3

お金

おかね

KIM

tiền; của cải

4

代金

だいきん

ĐẠI KIM

giá; tiền hàng; hóa đơn; sự thanh toán .

5

借金

しゃっきん

TÁ KIM

khoản nợ

6

償金

しょうきん

THƯỜNG KIM

sự sửa chữa

7

元金

がんきん

NGUYÊN KIM

tiền vốn; tư bản; tiền gốc; vốn ban đầu

8

入金

にゅうきん

NHẬP KIM

bỏ tiền vào

9

公金

こうきん

CÔNG KIM

quỹ công; công quỹ

Bộ: 休 - HƯU

訓: やす.む,  やす.まる,  やす.める

音: キュウ

Số nét: 6

JLPT: N5

Bộ thành phần: 亻 (NHÂN) 木 (MỘC)

Nghĩa: Tốt lành. Nghỉ ngơi. Thôi nghỉ. Về nghỉ. Cái tờ bỏ vợ gọi là hưu thư [休書].

Giải nghĩa:

Ví dụ:

 • Tốt lành.

 • Nghỉ ngơi. Phép nhà Đường, các người làm quan cứ mười ngày được nghỉ một ngày gọi là tuần hưu [旬休].

 • Thôi nghỉ. Như bãi hưu [罷休] bãi về.

 • Về nghỉ. Làm quan già về nghỉ gọi là hưu trí [休致].

 • Cái tờ bỏ vợ gọi là hưu thư [休書].

#

Từ

Hiragana

Hán Việt

Nghĩa

1

きゅう

HƯU

sự nghỉ ngơi; lúc nghỉ ngơi; giấc ngủ

2

休み

やすみ

HƯU

nghỉ; vắng mặt

3

休む

やすむ

HƯU

nghỉ ngơi

4

休会

きゅうかい

HƯU HỘI

sự hoãn lại

5

休刊

きゅうかん

HƯU KHAN

số cũ

6

半休

はんきゅう

BÁN HƯU

ngày lễ nghỉ nửa ngày

7

休場

きゅうじょう

HƯU TRÀNG

đỉnh đồi

8

休学

きゅうがく

HƯU HỌC

sự nghỉ học

9

定休

ていきゅう

ĐỊNH HƯU

ngày nghỉ được quy định

10

帰休

ききゅう

QUY HƯU

phép nghỉ

 •  

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết 10 Phút học Kanji Tiếng Nhật mỗi ngày - 008

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính