Tự học

Ngày 013 - 10 Phút học Kanji Tiếng Nhật mỗi ngày.

ReadzoVới mỗi ngày 3 từ Kanji - Sau 1 năm bạn có thể thi được N2 của JLPT. Gambarou!

160 Đã xem

Mục lục

Bộ: 時 - THÌ, THỜI

訓: とき,  -どき

音: ジ

Số nét: 10

JLPT: N5

Bộ thành phần: 日 (NHẬT, NHỰT) 寺 (TỰ)

Nghĩa: Mùa. Thì. Giờ, một ngày chia 12 giờ, mỗi giờ gọi tên một chi. Thường.Đúng thời, đang thời. Cơ hội.

Giải nghĩa:

 • Mùa. Như tứ thì [四時] bốn mùa.

 • Thì. Như bỉ nhất thì thử nhất thì [彼一時, 此一時] bấy giờ là một thì, bây giờ là một thì.

 • Giờ, một ngày chia 12 giờ, mỗi giờ gọi tên một chi. Như giờ tý, giờ sửu, v.v.

 • Thường. Như thì thì như thử [時時如此] thường thường như thế.

 • Đúng thời, đang thời. Như thời vụ [時務] mùa làm ruộng, việc đang đời, thời nghi [時宜] hợp thời (cái mà đời ưa chuộng).

 • Cơ hội. Như thừa thì nhi khởi [乘時而起] nhân cơ hội mà nổi lên. $ Ta quen đọc là chữ thời cả.

 •  

Ví dụ:

#

Từ

Hiragana

Hán Việt

Nghĩa

1

とき

THÌ

có khi; có lúc

2

時々

ときどき

THÌ

có lúc; thỉnh thoảng

3

一時

ひととき

NHẤT THÌ

giây lát; một lần; tạm thời

4

一時

いちじ

NHẤT THÌ

một giờ; thời khắc; tạm thời; nhất thời

5

時下

じか

THÌ HẠ

ngày nay

6

不時

ふじ

BẤT THÌ

tình trạng khẩn cấp

7

時事

じじ

THÌ SỰ

thời sự .

8

人時

にんじ

NHÂN THÌ

giờ công

9

時人

じじん

THÌ NHÂN

sự tự tử

10

今時

いまどき

KIM THÌ

hôm nay

11

時代

じだい

THÌ ĐẠI

thời đại

12

何時

なんじ

HÀ THÌ

mấy giờ .

13

何時

いつ

HÀ THÌ

khi nào; bao giờ

 

Bộ: 車 - XA

訓: くるま

音: シャ

Số nét: 7

JLPT: N5

Nghĩa: Cái xe. Hàm răng. Phàm cái gì dùng sức xoay vần cho đỡ sức người đều gọi là xa. Họ Xa.

Giải nghĩa:

 • Cái xe.

 • Hàm răng. Như phụ xa tương y [輔車相依] má và hàm răng cùng nương tựa nhau.

 • Phàm cái gì dùng sức xoay vần cho đỡ sức người đều gọi là xa. Như thủy xa [水車] xe nước, phưởng xa [紡車] cái guồng xe sợi, v.v.

 • Họ Xa.

 •  

Ví dụ:

#

Từ

Hiragana

Hán Việt

Nghĩa

1

くるま

XA

bánh xe

2

下車

げしゃ

HẠ XA

sự xuống tàu xe; xuống xe; xuống tàu

3

車両

しゃりょう

XA LƯỠNG

xe cộ; phương tiện giao thông .

4

車中

しゃちゅう

XA TRUNG

đoàn

5

乗車

じょうしゃ

THỪA XA

phương tiện giao thông .

6

人車

ひとしゃ

NHÂN XA

xe kéo

7

車代

くるまだい

XA ĐẠI

tiền vé

8

停車

ていしゃ

ĐÌNH XA

sự dừng xe

9

車内

しゃない

XA NỘI

trong xe

10

列車

れっしゃ

LIỆT XA

đoàn tàu

 

Bộ: 出 - XUẤT, XÚY

訓: で.る,  -で,  だ.す,  -だ.す,  い.でる,  い.だす

音: シュツ,  スイ

Số nét: 5

JLPT: N5

Bộ thành phần: 山 (SAN, SƠN) 凵 (KHẢM)

Nghĩa: Ra ngoài, đối lại với chữ nhập [入] vào. Mở ra. Bỏ, đuổi. Sinh ra. Phàm cái gì tự không mà ra có thì gọi là xuất. Hiện ra. Hơn. Tiêu ra. Một âm là xúy.

Giải nghĩa:

 • Ra ngoài, đối lại với chữ nhập [入] vào.

 • Mở ra. Như xuất khẩu thành chương [出口成章] mở miệng nên văn chương.

 • Bỏ, đuổi. Như xuất thê [出妻] bỏ vợ.

 • Sinh ra. Như nhân tài bối xuất [人才輩出] nhân tài ra nhiều.

 • Phàm cái gì tự không mà ra có thì gọi là xuất. Như xú thái bách xuất [醜態百出] lộ ra trăm thói xấu.

 • Hiện ra. Như hà xuất đồ [河出圖] sông hiện ra bản đồ.

 • Hơn. Như xuất loại bạt tụy [出類拔萃] siêu việt hơn cả mọi người.

 • Tiêu ra. Như nhập bất phư xuất [入不敷出] số vào chẳng bằng số ra.

 • Một âm là xúy. Phàm vật gì tự nó nó ra thì đọc là xuất, vật gì tự nó không ra mà cứ bắt ra thì đọc là xúy.

 •  

Ví dụ:

#

Từ

Hiragana

Hán Việt

Nghĩa

1

いずる

XUẤT

sự chảy mạnh ra ; sự đi ra

2

出し

だし

XUẤT

kho dữ trữ

3

出す

だす

XUẤT

gửi đi; cho ra khỏi; xuất bản .

4

出る

でる

XUẤT

đi ra

5

出世

しゅっせ

XUẤT THẾ

sự thăng tiến; sự thành đạt; sự nổi danh .

6

人出

ひとで

NHÂN XUẤT

đám đông; số người có mặt; số người hiện diện

7

出仕

しゅっし

XUẤT SĨ

sự dự

8

出会

であい

XUẤT HỘI

sự gặp gỡ

9

供出

きょうしゅつ

CUNG XUẤT

sự cấp phát

10

傑出

けっしゅつ

KIỆT XUẤT

sự kiệt xuất; sự xuất chúng; sự giỏi hơn người .

11

出先

でさき

XUẤT TIÊN

Nơi đến .

12

出入

しゅつにゅう

XUẤT NHẬP

xuất nhập .

13

出兵

しゅっぺい

XUẤT BINH

cuộc viễn chinh; đội viễn chinh

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ngày 013 - 10 Phút học Kanji Tiếng Nhật mỗi ngày.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính