Tự học

Ngày 021 - 10 Phút học Kanji Tiếng Nhật mỗi ngày.

ReadzoVới mỗi ngày 3 từ Kanji - Sau 1 năm bạn có thể thi được N2 của JLPT. Gambarou!

190 Đã xem

Mục lục

Bộ: 読 - ĐỘC

訓: よ.む,  -よ.み

音: ドク,  トク,  トウ

Số nét: 14

JLPT: N5

Bộ thành phần: 言 (NGÔN, NGÂN) 売 (MẠI)

Nghĩa: Độc giả. Độc thư.

Giải nghĩa:

  • Độc giả.

  • Độc thư

 

Ví dụ:

#

Từ

Hiragana

Hán Việt

Nghĩa

1

読み

よみ

ĐỘC

sự đọc

2

読む

よむ

ĐỘC

đọc

3

一読

いちどく

NHẤT ĐỘC

sự đọc kỹ

4

判読

はんどく

PHÁN ĐỘC

sự giải

5

句読

くとう

CÚ ĐỘC

sự chấm câu; phép chấm câu; phép đánh dấu chấm

6

可読

かどく

KHẢ ĐỘC

hay

Bộ: 南 - NAM

訓: みなみ

音: ナン,  ナ

Số nét: 9

JLPT: N5

Bộ thành phần: 十 (THẬP)

Nghĩa: Phương nam. Tên bài nhạc.

Giải nghĩa:

  • Phương nam.

  • Tên bài nhạc. Như chu nam [周南], triệu nam [召南] tên bài hát nhạc trong kinh Thi.

 

Ví dụ:

#

Từ

Hiragana

Hán Việt

Nghĩa

1

みなみ

NAM

phía Nam; phương Nam

2

南下

なんか

NAM HẠ

Đi xuống phía Nam

3

南京

なんきん

NAM KINH

Thành phố Nam Kinh

4

南仏

なんふつ

NAM PHẬT

Miền Nam nước Pháp .

5

南側

なんそく

NAM TRẮC

Phía nam

6

南光

なんこう

NAM QUANG

Nam cực quang

7

南北

なんぼく

NAM BẮC

Bắc Nam .

8

南口

みなみぐち

NAM KHẨU

đường về phương Nam

9

南国

なんごく

NAM QUỐC

các nước phía Nam .

10

南国

なんこく

NAM QUỐC

các nước phía Nam

11

南天

なんてん

NAM THIÊN

Bầu trời phương Nam

12

南宋

なんそう

NAM TỐNG

Triều đại Nam Tống

Bộ: 入 - NHẬP

訓: い.る,  -い.る,  -い.り,  い.れる,  -い.れ,  はい.る

音: ニュウ,  ジュ

Số nét: 2

JLPT: N5

Nghĩa: Vào, đối lại với chữ xuất [出] ra. Dùng vào, buộc vào. Được, khoảng tiền thu vào gọi là nhập khoản [入款]. Hợp. Tiếng nhập, âm chữ có bốn âm là bình thượng khứ nhập [平上去入].

Giải nghĩa:

  • Vào, đối lại với chữ xuất [出] ra.

  • Dùng vào, buộc vào. Như nhập thủ [入手], cố nhập [故入] buộc tội vào, sát nhập [詧入] thu nộp vào. Đem chỗ nọ nộp cho chỗ kia.

  • Được, khoảng tiền thu vào gọi là nhập khoản [入款].

  • Hợp. Như nhập điệu [入調] hợp điệu, nhập cách [入格] hợp cách.

  • Tiếng nhập, âm chữ có bốn âm là bình thượng khứ nhập [平上去入]. Tiếng ngắn mà gặt là tiếng nhập.

 

Ví dụ:

#

Từ

Hiragana

Hán Việt

Nghĩa

1

いり

NHẬP

vào

2

入り

はいり

NHẬP

những người nghe

3

入る

はいる

NHẬP

đi vào; vào; bước vào

4

入る

いる

NHẬP

đi vào; vào

5

入れ

いれ

NHẬP

cái đựng

6

一入

ひとしお

NHẤT NHẬP

đặc biệt là

7

入京

にゅうきょう

NHẬP KINH

Sự lên thủ đô; sự vào thủ đô .

8

介入

かいにゅう

GIỚI NHẬP

sự can thiệp

9

代入

だいにゅう

ĐẠI NHẬP

sự thế

10

入会

にゅうかい

NHẬP HỘI

sự nhập hội .

11

入伸

にゅうしん

NHẬP THÂN

cảm hứng .

12

侵入

しんにゅう

XÂM NHẬP

sự xâm nhập; sự xâm lược; xâm nhập; xâm lược .

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ngày 021 - 10 Phút học Kanji Tiếng Nhật mỗi ngày.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính